UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 155 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty9
3 Marzec9
4 Kwiecień13
5 Maj19
6 Czerwiec10
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0