• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIII/507/09 z 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny-Pozorty”"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty1
3 Marzec4
4 Kwiecień1
5 Maj4
6 Czerwiec3
7 Lipiec3
8 Sierpień4
9 Wrzesień1
10 Październik4
11 Listopad4
12 Grudzień4