• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIII/502/09 z 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2009 roku powierzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty9
3 Marzec4
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0