• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIII/497/09 z 29 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. "
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj2
6 Czerwiec5
7 Lipiec4
8 Sierpień10
9 Wrzesień9
10 Październik8
11 Listopad5
12 Grudzień3