• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIII/497/09 z 29 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty4
3 Marzec4
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0