• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIII/493/09 z 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Olsztyn za 2008 rok."
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty6
3 Marzec4
4 Kwiecień5
5 Maj6
6 Czerwiec9
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0