• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIII/493/09 z 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Olsztyn za 2008 rok."
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty6
3 Marzec4
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0