UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenia Prezydenta"
Rok:
1 Styczeń49578
2 Luty28840
3 Marzec23249
4 Kwiecień33722
5 Maj30734
6 Czerwiec26712
7 Lipiec37502
8 Sierpień16117
9 Wrzesień25217
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0