• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: UMO"
Rok:
1 Styczeń50391
2 Luty75816
3 Marzec72751
4 Kwiecień62108
5 Maj62136
6 Czerwiec63619
7 Lipiec57012
8 Sierpień21144
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0