UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: UMO"
Rok:
1 Styczeń76264
2 Luty51518
3 Marzec68039
4 Kwiecień71868
5 Maj93609
6 Czerwiec74439
7 Lipiec79005
8 Sierpień55711
9 Wrzesień41630
10 Październik70450
11 Listopad63378
12 Grudzień18430