• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: UMO"
Rok:
1 Styczeń29308
2 Luty26858
3 Marzec33190
4 Kwiecień28262
5 Maj23533
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0