• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: UMO"
Rok:
1 Styczeń29308
2 Luty26858
3 Marzec33190
4 Kwiecień28262
5 Maj27328
6 Czerwiec25225
7 Lipiec16272
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0