• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: UMO"
Rok:
1 Styczeń31296
2 Luty31452
3 Marzec29461
4 Kwiecień24359
5 Maj26632
6 Czerwiec25968
7 Lipiec25565
8 Sierpień24189
9 Wrzesień28484
10 Październik21080
11 Listopad0
12 Grudzień0