• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: UMO"
Rok:
1 Styczeń31296
2 Luty31452
3 Marzec29461
4 Kwiecień15347
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0