• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K-22 Wydanie/zmiana zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów na potrzeby własne"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty28
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0