• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K-21 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym/pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7 osób i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą"
Rok:
1 Styczeń47
2 Luty25
3 Marzec23
4 Kwiecień12
5 Maj22
6 Czerwiec21
7 Lipiec33
8 Sierpień42
9 Wrzesień30
10 Październik32
11 Listopad27
12 Grudzień15