• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K-05 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy"
Rok:
1 Styczeń259
2 Luty310
3 Marzec396
4 Kwiecień399
5 Maj631
6 Czerwiec97
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0