• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K-05 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy"
Rok:
1 Styczeń176
2 Luty158
3 Marzec201
4 Kwiecień179
5 Maj186
6 Czerwiec168
7 Lipiec202
8 Sierpień221
9 Wrzesień230
10 Październik224
11 Listopad125
12 Grudzień0