• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Kontroli (KR)"
Rok:
1 Styczeń202
2 Luty139
3 Marzec83
4 Kwiecień102
5 Maj168
6 Czerwiec20
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0