• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zamówienia publiczne"
Rok:
1 Styczeń104225
2 Luty27538
3 Marzec17876
4 Kwiecień21562
5 Maj17018
6 Czerwiec14865
7 Lipiec11129
8 Sierpień11919
9 Wrzesień6361
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0