• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zamówienia publiczne"
Rok:
1 Styczeń104225
2 Luty27538
3 Marzec17876
4 Kwiecień19882
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0