UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zamówienia publiczne"
Rok:
1 Styczeń18088
2 Luty22765
3 Marzec23044
4 Kwiecień25361
5 Maj24661
6 Czerwiec17485
7 Lipiec27510
8 Sierpień13398
9 Wrzesień46788
10 Październik3672
11 Listopad0
12 Grudzień0