UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zamówienia publiczne"
Rok:
1 Styczeń41932
2 Luty30529
3 Marzec35550
4 Kwiecień25231
5 Maj42994
6 Czerwiec26882
7 Lipiec31217
8 Sierpień18174
9 Wrzesień23662
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0