UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: PL-07 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne"
Rok:
1 Styczeń107
2 Luty114
3 Marzec76
4 Kwiecień86
5 Maj94
6 Czerwiec49
7 Lipiec51
8 Sierpień54
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0