• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: BP-05 Zasady używania herbu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty26
3 Marzec18
4 Kwiecień16
5 Maj20
6 Czerwiec32
7 Lipiec24
8 Sierpień7
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0