• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: KU-USC-15 Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego"
Rok:
1 Styczeń342
2 Luty350
3 Marzec386
4 Kwiecień313
5 Maj328
6 Czerwiec206
7 Lipiec343
8 Sierpień174
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0