• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: F-13 Obsługa finansowa samorządowej kasy zapomogowo - pożyczkowej pracowników oświaty"
Rok:
1 Styczeń51
2 Luty46
3 Marzec85
4 Kwiecień45
5 Maj49
6 Czerwiec46
7 Lipiec47
8 Sierpień42
9 Wrzesień47
10 Październik55
11 Listopad29
12 Grudzień0