• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: F-11 Rozłożenie na raty spłaty kosztów egzekucyjnych"
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty24
3 Marzec15
4 Kwiecień17
5 Maj26
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0