UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: F-11 Rozłożenie na raty spłaty kosztów egzekucyjnych"
Rok:
1 Styczeń123
2 Luty91
3 Marzec77
4 Kwiecień115
5 Maj188
6 Czerwiec167
7 Lipiec149
8 Sierpień59
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0