UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Platforma Obywatelska"
Rok:
1 Styczeń66
2 Luty78
3 Marzec67
4 Kwiecień132
5 Maj132
6 Czerwiec181
7 Lipiec79
8 Sierpień27
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0