UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Marian Zdunek"
Rok:
1 Styczeń27
2 Luty41
3 Marzec58
4 Kwiecień29
5 Maj31
6 Czerwiec33
7 Lipiec43
8 Sierpień25
9 Wrzesień53
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0