UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro ds. Obsługi Prawnej (P)"
Rok:
1 Styczeń135
2 Luty144
3 Marzec150
4 Kwiecień121
5 Maj140
6 Czerwiec185
7 Lipiec100
8 Sierpień96
9 Wrzesień209
10 Październik144
11 Listopad163
12 Grudzień39