• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Środowiska (SD)"
Rok:
1 Styczeń824
2 Luty792
3 Marzec670
4 Kwiecień745
5 Maj739
6 Czerwiec214
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0