UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Środowiska (SD)"
Rok:
1 Styczeń555
2 Luty538
3 Marzec481
4 Kwiecień577
5 Maj375
6 Czerwiec461
7 Lipiec339
8 Sierpień126
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0