UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)"
Rok:
1 Styczeń174
2 Luty181
3 Marzec258
4 Kwiecień212
5 Maj181
6 Czerwiec252
7 Lipiec175
8 Sierpień187
9 Wrzesień268
10 Październik206
11 Listopad268
12 Grudzień19