• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Podatków i Opłat (PL)"
Rok:
1 Styczeń1106
2 Luty1031
3 Marzec528
4 Kwiecień361
5 Maj758
6 Czerwiec153
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0