• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Budżetu (B)"
Rok:
1 Styczeń179
2 Luty111
3 Marzec142
4 Kwiecień125
5 Maj147
6 Czerwiec130
7 Lipiec91
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0