UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Audytor Wewnętrzny (AW)"
Rok:
1 Styczeń78
2 Luty137
3 Marzec121
4 Kwiecień92
5 Maj95
6 Czerwiec224
7 Lipiec86
8 Sierpień60
9 Wrzesień231
10 Październik148
11 Listopad124
12 Grudzień20