• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Audytor Wewnętrzny (AW)"
Rok:
1 Styczeń158
2 Luty161
3 Marzec76
4 Kwiecień90
5 Maj149
6 Czerwiec18
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0