UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (R)"
Rok:
1 Styczeń408
2 Luty347
3 Marzec309
4 Kwiecień263
5 Maj253
6 Czerwiec326
7 Lipiec257
8 Sierpień213
9 Wrzesień336
10 Październik502
11 Listopad305
12 Grudzień0