• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Edukacji (E)"
Rok:
1 Styczeń752
2 Luty765
3 Marzec884
4 Kwiecień646
5 Maj609
6 Czerwiec571
7 Lipiec655
8 Sierpień742
9 Wrzesień849
10 Październik607
11 Listopad483
12 Grudzień210