• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Edukacji (E)"
Rok:
1 Styczeń752
2 Luty765
3 Marzec884
4 Kwiecień646
5 Maj609
6 Czerwiec571
7 Lipiec502
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0