• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (IN)"
Rok:
1 Styczeń90
2 Luty52
3 Marzec68
4 Kwiecień54
5 Maj72
6 Czerwiec71
7 Lipiec84
8 Sierpień90
9 Wrzesień57
10 Październik69
11 Listopad0
12 Grudzień0