• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (IN)"
Rok:
1 Styczeń165
2 Luty102
3 Marzec78
4 Kwiecień110
5 Maj150
6 Czerwiec15
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0