UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (IN)"
Rok:
1 Styczeń76
2 Luty93
3 Marzec106
4 Kwiecień93
5 Maj106
6 Czerwiec186
7 Lipiec61
8 Sierpień57
9 Wrzesień140
10 Październik113
11 Listopad123
12 Grudzień0