UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Obsługi Klienta (BOK)"
Rok:
1 Styczeń1004
2 Luty866
3 Marzec1440
4 Kwiecień1100
5 Maj857
6 Czerwiec864
7 Lipiec813
8 Sierpień447
9 Wrzesień696
10 Październik65
11 Listopad0
12 Grudzień0