UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Rady Miasta (BRM)"
Rok:
1 Styczeń190
2 Luty208
3 Marzec210
4 Kwiecień176
5 Maj123
6 Czerwiec230
7 Lipiec33
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0