• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Rady Miasta (BRM)"
Rok:
1 Styczeń202
2 Luty228
3 Marzec100
4 Kwiecień119
5 Maj166
6 Czerwiec31
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0