• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Organizacji i Kadr (OK)"
Rok:
1 Styczeń252
2 Luty281
3 Marzec181
4 Kwiecień146
5 Maj210
6 Czerwiec266
7 Lipiec113
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0