UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Organizacji i Kadr (OK)"
Rok:
1 Styczeń228
2 Luty168
3 Marzec176
4 Kwiecień160
5 Maj167
6 Czerwiec234
7 Lipiec140
8 Sierpień93
9 Wrzesień253
10 Październik194
11 Listopad189
12 Grudzień26