UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Redakcja BIP"
Rok:
1 Styczeń28156
2 Luty26141
3 Marzec44753
4 Kwiecień46554
5 Maj35128
6 Czerwiec32873
7 Lipiec31009
8 Sierpień26140
9 Wrzesień50658
10 Październik38323
11 Listopad46056
12 Grudzień0