UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Redakcja BIP"
Rok:
1 Styczeń59192
2 Luty38501
3 Marzec35416
4 Kwiecień31849
5 Maj51032
6 Czerwiec46799
7 Lipiec46101
8 Sierpień29897
9 Wrzesień35032
10 Październik15362
11 Listopad0
12 Grudzień0