UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wiesława Nawotczyńska - Skarbnik Miasta"
Rok:
1 Styczeń45322
2 Luty33626
3 Marzec34927
4 Kwiecień25351
5 Maj38093
6 Czerwiec36976
7 Lipiec33003
8 Sierpień20308
9 Wrzesień26629
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0