UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wiesława Nawotczyńska - Skarbnik Miasta"
Rok:
1 Styczeń11187
2 Luty11732
3 Marzec28950
4 Kwiecień18132
5 Maj18970
6 Czerwiec20034
7 Lipiec22071
8 Sierpień19197
9 Wrzesień36687
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0