UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje"
Rok:
1 Styczeń19538
2 Luty13184
3 Marzec10880
4 Kwiecień10472
5 Maj15978
6 Czerwiec13108
7 Lipiec19232
8 Sierpień5245
9 Wrzesień4856
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0