• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje"
Rok:
1 Styczeń6482
2 Luty2454
3 Marzec1308
4 Kwiecień162
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0