UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje"
Rok:
1 Styczeń2368
2 Luty2098
3 Marzec11849
4 Kwiecień8672
5 Maj12125
6 Czerwiec9126
7 Lipiec7661
8 Sierpień4625
9 Wrzesień10601
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0