UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rada Miasta - kadencja 2006-2010"
Rok:
1 Styczeń1241
2 Luty1009
3 Marzec5618
4 Kwiecień4461
5 Maj3598
6 Czerwiec4300
7 Lipiec3219
8 Sierpień2576
9 Wrzesień9282
10 Październik807
11 Listopad0
12 Grudzień0