UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rada Miasta - kadencja 2006-2010"
Rok:
1 Styczeń20183
2 Luty12823
3 Marzec8460
4 Kwiecień5646
5 Maj10466
6 Czerwiec10144
7 Lipiec10616
8 Sierpień8872
9 Wrzesień1159
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0