• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: F-02 Powiadomienie organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu przez zobowiązanego"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0