UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2022-12-19 11:00:13  Zmiana ne tel. koordynatora ds. dostępności 
Zarządzenie Nr 114 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo, zlokalizowanego między linią kolejową a ulicami Kanarkową, Basieńki i Rzędziana w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2022-10-31 11:29:26  poprawienie daty 
Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka (KZR)  Olga Walnicka-Kucio  2022-06-28 09:20:32  Zmiana adresu 
Audytor Wewnętrzny (AW)  Olga Walnicka-Kucio  2022-06-28 09:19:42  Usunięto adres 
36/2019 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olsztyn.  Olga Walnicka-Kucio  2022-06-15 09:13:08  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Obsługi Klienta (BOK)  Olga Walnicka-Kucio  2022-06-15 07:54:58  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Obsługi Klienta (BOK)  Olga Walnicka-Kucio  2022-04-13 09:49:48  Zmiana treści dokumentu 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2022-04-13 08:08:23  Usunięto linki 
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego (PDO)  Olga Walnicka-Kucio  2022-04-13 07:56:18  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Obsługi Klienta (BOK)  Olga Walnicka-Kucio  2022-04-13 07:50:54  Usunięto archiwalny nr tel. na prośbę AW 
Stanisław Gorczyca - Sekretarz Miasta  Olga Walnicka-Kucio  2022-03-28 11:05:58  Zmiana czcionki 
Wiesława Nawotczyńska - Skarbnik Miasta  Olga Walnicka-Kucio  2022-03-28 11:04:45  Zmiana czcionki 
Zastępcy Prezydenta w latach 2014-2018  Olga Walnicka-Kucio  2022-03-28 11:03:30  Zmiana czcionki 
Zastępcy Prezydenta w latach 2014-2018  Olga Walnicka-Kucio  2022-03-28 11:00:44  Zmiana czcionki 
III Zastępca Prezydenta  Olga Walnicka-Kucio  2022-03-28 10:59:01  Zmiana czcionki 
I Zastępca Prezydenta  Olga Walnicka-Kucio  2022-03-28 10:57:53  Zmiana czcionki 
II Zastępca Prezydenta 2014-2018  Olga Walnicka-Kucio  2022-03-28 10:56:47  Zmiana czcionki 
Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2022-03-28 10:55:45  Zmiana czcionki 
Katarzyna Beata Pietkiewicz za rok 2017  Olga Walnicka-Kucio  2022-03-25 15:20:28  Poprawiono rok za który jest opublikowane oświadczenie 
Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2022-03-25 15:19:04  Usunięto linkowanie do oświadczenia majątkowego za rok 2015  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »