• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Godziny obsługi mieszkańców  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 07:46:44  Aktualizacja komunikatu USC 
Zarządzenie nr 394 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok, w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 15:12:12  publikacja 
Zarządzenie nr 394 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok, w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego  Barbara Alicja Bryska  2020-11-23 15:04:21  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 393 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok  Paweł Bukowski  2020-11-23 14:59:59  Dodanie treści dokumentu 
Zarządzenie nr 392 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Paweł Bukowski  2020-11-23 14:56:42  Dodanie treści dokumentu 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 23 listopada 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „wymianie autotransformatorów w stacji 220/110 kV Olsztyn I wraz z dostosowaniem infrastruktury, położonej w Olsztynie przy ulicy Letniej”.  Barbara Mordasewicz  2020-11-23 14:53:20  Publikacja 
Zarządzenie nr 394 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok, w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego  Barbara Alicja Bryska  2020-11-23 14:46:46  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 393 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 14:46:17  publikacja 
Zarządzenie nr 392 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 14:44:47  publikacja 
Zarządzenie nr 416 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na roboty budowlane i dostawy wyposażenia obiektu realizowanego w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej URANIA w Olsztynie  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 14:28:25  Publikacja 
Zarządzenie nr 398 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok  Ewelina Mochnal  2020-11-23 14:22:49  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 415 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wskazania kandydata do objęcia stanowiska prezesa zarządu spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Olsztyn  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 14:19:23  publikacja 
Zarządzenienr 415 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wskazania kandydata do objęcia stanowiska prezesa zarządu spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Olsztyn  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 14:17:20  publikacja 
Zarządzenienr 415 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wskazania kandydata do objęcia stanowiska prezesa zarządu spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Olsztyn  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-23 14:15:20  Opublikowano treść Zarządzenia 
Zarządzenie nr 395 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie podziału rezerw  Ewelina Mochnal  2020-11-23 14:11:07  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 394 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok, w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego  Barbara Alicja Bryska  2020-11-23 14:08:50  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 394 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok, w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego  Barbara Alicja Bryska  2020-11-23 14:07:38  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 394 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok, w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego  Barbara Alicja Bryska  2020-11-23 13:59:55  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 111 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia skladu i zasad powoływania członków Rady Sportu przy Prezydencie Olsztyna oraz regulaminu jej działania   Olga Walnicka-Kucio  2020-11-23 13:27:02  Podpięto zmianę 
OK.1431.311.2020 Wniosek - realizacja inwestycji "Przebudowa pompowni wody SUW Jaroty"  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-23 13:24:20  Opublikowano odpowiedź 
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »