• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
70-2019 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Urzędu Miasta Olsztyna.  Jolanta Chlubicka  2019-10-08 12:17:50  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 446 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu na terenie Górki Jasia w Olsztynie  Dorota Wardowska-Szubzda  2019-10-08 11:48:50  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-08 11:02:49  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor nadzoru ds. robót sanitarnych w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-08 10:51:52  Opublikowano informację o konkursie 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - starszy referent ds. nadzoru ruchu w Wydziale Przewozów Zarzdu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-08 10:50:33  Publikacja 
Obwieszczenie o II licytacji pojazdu numer rej.FSW 90CC  Jakub Siudziński  2019-10-08 10:33:58  Publikacja 
OK.1431.340.2019 Wniosek - umowy, kosztorysy dot. oczyszczania terenów   Olga Walnicka-Kucio  2019-10-08 10:18:30  Zmiana dekretacji 
OK.1431.346.2019 Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2019-10-07 15:26:11  publikacja odpowiedzi  
Wybory do Sejmu i Senatu 2019  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-07 15:13:50  Opublikowano postanowienie ws. zmiany w składzie OKW 
OK.1431.349.2019 Wniosek - dot. pozwolenia na budowę przy ul. Husarii  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-07 15:06:48  Publikacja 
Ogloszenie o naborze na stanowisko - specjalista ds. utrzymania dróg w Zadządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-07 15:01:38  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - specjalista ds. postępowań w sprawie nieuprawnionego zajęcia pasa drogowego w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-07 14:57:37  Publikacja 
Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 EUR na wykonanie druków promocyjnych  Izabela Sowa-Dudulewicz  2019-10-07 14:45:40  Publikacja ogłoszenia 
Zarządzenie Nr 447 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna  Dorota Wardowska-Szubzda  2019-10-07 14:41:56  Zmiana treści dokumentu 
68/2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu przeznaczonego na pokrycie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  Iwona Nowacka  2019-10-07 14:36:30  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (KOL)  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-07 14:32:28  Aktualizacja nr tel 
Zarządzenie Nr 447 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2019-10-07 13:19:21  Publikacja 
OK.1431.345.2019 Wniosek - dokumentacja techniczna dotycząca kanalizacji deszczowej  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-07 13:15:15  Zmiana dekretacji 
XIII/206/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2019-10-07 12:56:33  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.348.2019 Wniosek - prawa do lokali  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-07 11:35:40  Publikacja 
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »