UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Biuro Promocji i Turystyki (BP)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:46:59  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Promocji i Turystyki (BP)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:46:27  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Obsługi Klienta (BOK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:45:41  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Obsługi Klienta (BOK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:45:06  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Edukacji (E)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-05 15:08:26  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Edukacji (E)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-05 15:07:53  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-05 14:40:52  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-05 14:40:16  Zmiana treści dokumentu 
Zawiadomienie o przesunięciu terminu wyznaczonego postanowieniem z dnia 16.10.2020r., znak: UA.6740.701.2019 na uzupełnienie nieprawidłowości w złożonej dokumentacji budowlanej dotyczącej inwestycji przy ul. Armii Krajowej w Olsztynie, na fragmentach działek Nr geod. 14/24, 15/10, obr. 55.  Anna Nowak  2021-03-02 13:22:20  Publikacja 
OK.1431.249.2020 Wniosek - kopie dokumentów dotyczących inwestycji budowlanych  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-02 12:36:17  Zmiana treści dokumentu 
33/2020 Dostawa elektronarzędzi do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF"  Jolanta Chlubicka  2021-03-02 11:30:27  Zmiana treści dokumentu 
33/2020 Dostawa elektronarzędzi do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF"  Jolanta Chlubicka  2021-03-02 10:13:48  Zmiana treści dokumentu 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-01 14:03:04  Zmiana czcionki 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-01 14:02:09  Podatek rolny i leśny 2021 r. 
Zastępcy Prezydenta w latach 2014-2018  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-01 11:50:30  Zmiana treści dokumentu 
II Zastępca Prezydenta 2014-2018  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-01 11:48:15  Aktualizacja oświadczeń 
Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-01 11:47:15  Aktualizacja oświadczeń 
I Zastępca Prezydenta  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-01 11:14:34  Zmiana nr tel 
Podatki i Opłaty  Lidia Smyk  2021-02-26 14:34:21  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Inwestycji Miejskich (IM)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 09:17:58  Zmiana treści dokumentu 
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »