• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
49/2019 Dostawa urządzeń do prac porządkowych bryły B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych przy Al. J. M. Piłsudskiego 61 w Olsztynie  Jolanta Chlubicka  2019-06-17 14:16:41  Publikacja 
Zarządzenie Nr 245 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, dostawę urządzeń do prac porządkowych do bryły B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych przy Al. Piłsudskiego 61 w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2019-06-17 14:12:23  Publikacja 
Petycja w sprawie mobilnych ogródków na dachach pojazdów  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 14:08:44  Publikacja 
Petycja w sprawie wprowadzenia rozważenia poprawy ochrony środowiska  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 13:50:33  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji - 24.06.19  Lidia Dawid  2019-06-17 13:38:03  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 18.06.2019  Lidia Dawid  2019-06-17 13:34:57  Publikacja 
Petycja w sprawie wprowadzenia rozważenia utrwalenia karoserii pojazdów samochodowych i szynowych (kolejowych i tramwajowych) w lakiery i farby typu PPU  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 13:29:44  Publikacja 
36/2019 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olsztyn.  Andrzej Rodziewicz  2019-06-17 13:11:01  Zmiana treści dokumentu 
48/2019 Dostawa i montaż mebli magazynowych do budynku przy ul. Augustowskiej 44 w Olsztynie w ramach realizacji projektu pn. „Bezpieczny MOF” /Kod CPV: 39000000-2/.  Andrzej Rodziewicz  2019-06-17 13:09:00  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.156.2019 Wniosek - wydatki ponoszone w przedszkolach publicznych na wszystkich uczniów  Leszek Piskorski  2019-06-17 12:36:12  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 244 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 125-126/3, 125-127/2 i 125-3005/5 w Olsztynie przy ulicy Wincentego Witosa, w sąsiedztwie ulic Bajkowej oraz Jasia i Małgosi  Joanna Prusik  2019-06-17 11:56:42  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Dyrektor Zespołu Urzedów Pracy w Olsztynie - Miejskiego Urzędu Pracy i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 11:55:51  Publikacja 
Zarządzenie Nr 243 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie - część A"  Joanna Prusik  2019-06-17 11:54:34  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.202.2019 Wniosek - liczba posiadanych samochodów w Urzędzie Miasta Olsztyna  Justyna Piziur  2019-06-17 11:41:20  Ustawienie daty odpowiedzi 
Stanisław Gorczyca - Sekretarz Miasta  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 11:12:58  dodano oświadczenie majątkowe za rok 2018 
Stanisław Andrzej Gorczyca za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 11:08:27  Publikacja 
Wiesława Nawotczyńska - Skarbnik Miasta  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 11:06:29  Dodano oświadczenie majątkowe za rok 2018 
Zarządzenie Nr 244 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 125-126/3, 125-127/2 i 125-3005/5 w Olsztynie przy ulicy Wincentego Witosa, w sąsiedztwie ulic Bajkowej oraz Jasia i Małgosi  Agata Wyszyńska  2019-06-17 10:03:23  Publikacja 
Zarządzenie Nr 243 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie - część A"  Agata Wyszyńska  2019-06-17 09:51:30  Publikacja 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 08:54:44  Dodanie ankiety - badanie poziomu zadowolenia interesantów 
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »