UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wydział Organizacji i Kadr (OK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 12:26:18  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Organizacji i Kadr (OK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 12:25:57  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Organizacji i Kadr (OK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 12:24:41  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (PO)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 12:21:27  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (PO)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 12:16:15  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (PO)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 12:15:47  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (Z)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:51:16  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (Z)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:50:29  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Sportu i Rekreacji (S)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:48:20  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Sportu i Rekreacji (S)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:47:50  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Promocji i Turystyki (BP)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:46:59  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Promocji i Turystyki (BP)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:46:27  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Obsługi Klienta (BOK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:45:41  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Obsługi Klienta (BOK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-09 11:45:06  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Edukacji (E)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-05 15:08:26  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Edukacji (E)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-05 15:07:53  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-05 14:40:52  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-03-05 14:40:16  Zmiana treści dokumentu 
Zawiadomienie o przesunięciu terminu wyznaczonego postanowieniem z dnia 16.10.2020r., znak: UA.6740.701.2019 na uzupełnienie nieprawidłowości w złożonej dokumentacji budowlanej dotyczącej inwestycji przy ul. Armii Krajowej w Olsztynie, na fragmentach działek Nr geod. 14/24, 15/10, obr. 55.  Anna Nowak  2021-03-02 13:22:20  Publikacja 
OK.1431.249.2020 Wniosek - kopie dokumentów dotyczących inwestycji budowlanych  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-02 12:36:17  Zmiana treści dokumentu 
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »