• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
86/2019 Dostawa, montaż i uruchomienie frezarek - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie  Marcin Kozłowski  2020-03-30 10:13:32  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 79 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na rozbudowę linii tramwajowych w Olsztynie  Andrzej Rodziewicz  2020-03-30 10:11:27  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.73.2020 Wniosek - warunki zabudowy i plany drogi dojazdowej  Joanna Prusik  2020-03-30 10:01:46  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 73 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Paweł Bukowski  2020-03-30 09:57:00  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 360 obręb 126, o powierzchni 12628 m2, położonej przy ul. Dolnej w Olsztynie.  Teresa Gomułka  2020-03-30 09:42:28  Zmiana treści dokumentu 
Rejestr umów i zobowiązań  Ewa Tracewicz-Gieroim  2020-03-30 09:07:39  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 75 z dnia 25 marca 2020 r. w sprwie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok  Patrycja Lenkowska  2020-03-30 09:02:19  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 74 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie podziału rezerw  Patrycja Lenkowska  2020-03-30 08:52:20  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 75 z dnia 25 marca 2020 r. w sprwie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok  Agata Wyszyńska  2020-03-30 08:41:11  Publikacja 
Zarządzenie nr 74 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie podziału rezerw  Agata Wyszyńska  2020-03-30 08:38:44  Publikacja 
Zarządzenie nr 73 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Agata Wyszyńska  2020-03-30 08:35:28  Publikacja 
OK.1431.86.2020 Wniosek - projekt budowlany dla budynku usługowego przy ul. Wyszyńskiego 7  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-30 08:31:22  Publikacja 
6/2020 Przebudowa kanalizacji deszczowej ze zbiornika 105.1 i 106.5 w Olsztynie  Jolanta Chlubicka  2020-03-27 14:43:04  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.75.2020 Wniosek - liczba pracowników pracujących zdalnie  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 14:42:23  Zaznaczono datę udzielenia odpowiedzi 
OK.1431.75.2020 Wniosek - liczba pracowników pracujących zdalnie  Paweł Dorosz  2020-03-27 14:38:40  Dodanie załącznika 
OK.1431.69.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 14:36:25  Zaznaczono datę udzielenia odpowiedzi 
OK.1431.64.2020 Wniosek - wysokość wynagrodzenia Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 14:30:04  Zaznaczono datę udzielenia odpowiedzi 
OK.1431.69.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna  Paweł Dorosz  2020-03-27 14:27:38  Dodanie załącznika 
OK.1431.64.2020 Wniosek - wysokość wynagrodzenia Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika  Paweł Dorosz  2020-03-27 14:22:00  Dodanie załącznika 
OK.1431.76.2020 Wniosek - obsługa bankowa urzędu  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-27 14:17:33  Poprawienie literówki 
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »