• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie Nr 449 z dnia 9 października 2019 r.  Katarzyna Kisiel  2019-10-09 13:46:06  Publikacja 
Zarządzenie Nr 431 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.   Katarzyna Kisiel  2019-10-09 13:14:57  publikacja 
Wybory do Sejmu i Senatu 2019  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-09 13:12:21  Opublikowano postanowienia - zmiany w składach OKW 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym, sporządzony przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-09 12:28:25  Publikacja 
OK.1431.343.2019 Wniosek - ilość pracowników ze stażem powyżej 35 lat  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-09 12:20:06  Opublikowano odpowiedź 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 30 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, niskiego napięcia 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV, przy ul. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie”.  Krzysztof Żmuda  2019-10-09 10:07:14  Publikacja 
Zarządzenie Nr 384 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Pani Katarzyny Pietkiewicz na stanowisko dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie  Paweł Dorosz  2019-10-09 09:27:14  Dodanie załącznika 
Wybory do Sejmu i Senatu 2019  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-09 08:32:49  Opublikowano komunikat Prezydenta Olsztyna dot. transportu osób niepełnosprawnych 
Zarządzenie nr 448 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Olsztynie  Katarzyna Kisiel  2019-10-09 07:49:25  Publikacja 
Zarządzenie Nr 400 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie Pani Małgorzacie Elżbiecie Pańczyk  Katarzyna Kisiel  2019-10-08 14:54:26  publikacja 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 08 października 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Cichej w Olsztynie.   Agata Szymańska  2019-10-08 14:43:45  Publikacja 
71/2019 Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna  Jolanta Chlubicka  2019-10-08 14:29:19  Publikacja 
Nieodpłatna pomoc prawna  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-08 13:46:31  Dodano: W piątek 11 października 2019 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Turowskiego 3 będzie nieczynny. W związku z tym dyżur odbędzie się w poniedziałek 14 października 2019 roku w godzinach 12.00 - 20.00.  
70-2019 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Urzędu Miasta Olsztyna.  Jolanta Chlubicka  2019-10-08 12:17:50  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 446 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu na terenie Górki Jasia w Olsztynie  Dorota Wardowska-Szubzda  2019-10-08 11:48:50  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-08 11:02:49  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor nadzoru ds. robót sanitarnych w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-08 10:51:52  Opublikowano informację o konkursie 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - starszy referent ds. nadzoru ruchu w Wydziale Przewozów Zarzdu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-08 10:50:33  Publikacja 
Obwieszczenie o II licytacji pojazdu numer rej.FSW 90CC  Jakub Siudziński  2019-10-08 10:33:58  Publikacja 
OK.1431.340.2019 Wniosek - umowy, kosztorysy dot. oczyszczania terenów   Olga Walnicka-Kucio  2019-10-08 10:18:30  Zmiana dekretacji 
« 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 »