• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - specjalista ds. BHP w Szkole Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 12:14:41  Publikacja 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-06-14 12:12:30  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o przetargu na najem garaży, który odbędzie się 15.07.2019 r. w siedzibie Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 12:09:16  Publikacja 
44/2019 Budowa placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu na terenie Górki Jasia w Olsztynie /CPV: 45112723-9; 45212140-9/  Andrzej Rodziewicz  2019-06-14 12:02:56  Zmiana treści dokumentu 
37/2019 Wykonanie rozbiórki budynków po dawnych pawilonach handlowych przy ul. Kolejowej w Olsztynie  Iwona Nowacka  2019-06-14 11:45:25  Zmiana treści dokumentu 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 11:27:36  Zmiana treści dokumentu 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 11:23:42  dodanie akiety 
Zofia Danielak za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 11:02:56  Publikacja 
Zenona Teresa Ćwikińska za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 11:01:18  Publikacja 
Zdzisław Napiórkowski za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 10:58:51  Publikacja 
Zbigniew Kot za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 10:56:46  Publikacja 
OK.1431.199.2019 Wniosek - wykaz wydanych pozwoleń na budowę w roku 2005, 2006 oraz 2007  Anna Nowak  2019-06-14 10:55:21  Zmiana treści dokumentu 
Wioletta Izabela Krawiec za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 10:54:38  Publikacja 
Wiesława Topolnicka-Krępuła za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 10:52:49  Publikacja 
Wiesława Nawotczyńska za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 10:50:12  Publikacja 
Posządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 17.06.19  Lidia Dawid  2019-06-14 10:47:21  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczoną do przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 14.06-5.07.2019.  Teresa Gomułka  2019-06-14 10:40:47  Publikacja 
Zarządzenie Nr 235 z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 142 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna, zmienione Zarządzeniem nr 207 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 maja 2019 r.  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 10:36:27  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.208.2019 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, al. Piłsudskiego 46  Anna Nowak  2019-06-14 10:33:01  Zmiana treści dokumentu 
obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręk NSZ 32UJ  Jakub Siudziński  2019-06-14 10:21:02  Publikacja 
« 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 »