• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Zastępca Dyrektora w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 15:14:39  Literówka 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Zastępca Syrektora w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 15:05:57  Publikacja 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o złożeniu w dniu 23.11.2020 r. zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilenia garażu w Olsztynie przy ul. Stanisława Moniuszki. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. 143,144,146/55,146/22 obr. 26.  Anna Nowak  2020-11-24 14:35:43  Publikacja 
Zarządzenie nr 418 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego zakresu zadań Zastępców Prezydenta oraz sprawowania przez nich nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 14:28:45  Opublikowano treść zarządzenia 
Zarządzenie nr 417 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 14:17:44  Opublikowano schemat zarządzania miastem 
Zarządzenie nr 417 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 14:11:06  Opublikowano treść zarządzenia 
32/2020 Zakup 59 laptopów dla uczniów i nauczycieli do realizacji zdalnego nauczania  Iwona Nowacka  2020-11-24 13:22:39  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Uruchomieniu punktu tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne bazy terenowej firmy Waster Sp. z o.o. w Olsztynie, działka nr 87-11/9 ”.  Joanna Choromańska   2020-11-24 12:46:51  Publikacja 
OK.1431.322.2020 Wniosek - rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 12:40:59  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 12:02:15  Opublikowano wyniki naboru 
Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 12:00:18  Aktualizacja nazwiska dyrektora 
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 11:59:24  Aktualizacja o nazwisko dyrektora Przychodni 
OK.1431.321.2020 Wniosek - dostarczenie frezarek do Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 10:29:10  Opublikowano odpowiedź 
Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn z przeznaczeniem oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 24.11-15.12.2020  Teresa Gomułka  2020-11-24 10:27:56  Publikacja 
Zarządzenie Nr 84 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań Zastępców Prezydenta Olsztyna oraz sprawowania przez nich nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta  Katarzyna Kisiel  2020-11-24 10:16:25  dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
Zarządzenie nr 416 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na roboty budowlane i dostawy wyposażenia obiektu realizowanego w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej URANIA w Olsztynie  Dorota Wardowska-Szubzda  2020-11-24 10:14:03  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 24 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Olsztyna Regulaminu Organizacyjnego  Katarzyna Kisiel  2020-11-24 10:12:39  dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
Zarządzenie nr 418 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego zakresu zadań Zastępców Prezydenta oraz sprawowania przez nich nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta  Katarzyna Kisiel  2020-11-24 09:58:48  Publikacja 
Zarządzenie nr 417 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2020-11-24 09:52:04  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-24 08:30:41  Usunięto błędny plik 
« 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 »