• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wybory Prezydenta RP 2020  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-31 09:11:16  Zmiana czcionki 
Wybory Prezydenta RP 2020  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-31 09:10:02  Opublikowano Informacja o sposobie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 12.12.2019  Ilona Hołoszkiewicz  2020-03-31 09:05:15  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 2.12.2019  Ilona Hołoszkiewicz  2020-03-31 08:59:03  Publikacja 
Zarządzenie Nr 81 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki oraz Miejskiego Zespołu Informatycznego, do informatycznej obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  Agata Wyszyńska  2020-03-31 08:51:47  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 21.11.2019  Ilona Hołoszkiewicz  2020-03-31 08:50:52  Publikacja 
Wybory Prezydenta RP 2020  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-31 08:50:02  Poprawiono nazwę pliku 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 24.10.2019  Ilona Hołoszkiewicz  2020-03-31 08:16:15  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 17.01.2019  Ilona Hołoszkiewicz  2020-03-31 08:09:42  Zmiana treści dokumentu 
Deklaracja dostępności  Michał Salamucha  2020-03-30 15:28:14  Zmiana treści dokumentu 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 30 marca 2020 r. została wydana decyzja Nr I cp – 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN – 15 kV przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie.   Agata Szymańska  2020-03-30 15:24:03  Publikacja 
Deklaracja dostępności  Michał Salamucha  2020-03-30 13:58:54  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 78 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna  Patrycja Lenkowska  2020-03-30 13:15:23  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.58.2020 Wniosek - wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2015-2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-03-30 12:52:32  Opublikowano odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Olsztyna  Justyna Piziur  2020-03-30 12:33:00  Odpowiedź na wniosek Wykonawcy 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno budowlanej o złożeniu w dniu 27.03.2020 zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia zespołu garaży w Olsztynie ul. Paderewskiego obr. 19 dz.129/5,129/6,102.  Anna Nowak  2020-03-30 12:25:50  Publikacja 
Ogłoszenie o odwołaniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w dniu 03 kwietnia 2020 r. nieruchomości położonej przy ul. Dolnej w Olsztynie.  Teresa Gomułka  2020-03-30 12:06:20  Publikacja 
OK.1431.82.2020 Wniosek - położenie nieruchomości na obszarze przeznaczonym na cele publiczne  Joanna Prusik  2020-03-30 11:45:11  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.77.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 8/2  Joanna Prusik  2020-03-30 11:44:04  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 78 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2020-03-30 10:49:11  Publikacja 
« 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 »