• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Dyrektor Zespołu Urzedów Pracy w Olsztynie - Miejskiego Urzędu Pracy i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 11:55:51  Publikacja 
Zarządzenie Nr 243 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie - część A"  Joanna Prusik  2019-06-17 11:54:34  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.202.2019 Wniosek - liczba posiadanych samochodów w Urzędzie Miasta Olsztyna  Justyna Piziur  2019-06-17 11:41:20  Ustawienie daty odpowiedzi 
Stanisław Gorczyca - Sekretarz Miasta  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 11:12:58  dodano oświadczenie majątkowe za rok 2018 
Stanisław Andrzej Gorczyca za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 11:08:27  Publikacja 
Wiesława Nawotczyńska - Skarbnik Miasta  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 11:06:29  Dodano oświadczenie majątkowe za rok 2018 
Zarządzenie Nr 244 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 125-126/3, 125-127/2 i 125-3005/5 w Olsztynie przy ulicy Wincentego Witosa, w sąsiedztwie ulic Bajkowej oraz Jasia i Małgosi  Agata Wyszyńska  2019-06-17 10:03:23  Publikacja 
Zarządzenie Nr 243 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie - część A"  Agata Wyszyńska  2019-06-17 09:51:30  Publikacja 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 08:54:44  Dodanie ankiety - badanie poziomu zadowolenia interesantów 
Rejestr umów i zobowiązań  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 08:52:33  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w sprawie utrzymania w mocy decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4  Justyna Piziur  2019-06-17 08:19:29  Publikacja 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-06-14 19:40:57  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o przetargu z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 euro na świadczenie usług nadania i aktualizacji długoterminowej oceny zdolności kredytowej (oceny ratingowej) Gminy Olsztyn w skali międzynarodowej  Izabela Meissner  2019-06-14 15:21:24  Publikacja wyjaśnień nr 2_14-06-2019 
OK.1431.204.2019 Wniosek - planowane inwestycje działek 2/10 i 2/9, obr. 120 w Olsztynie  Joanna Prusik  2019-06-14 15:07:32  Zmiana treści dokumentu 
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców 14.06-05.07.2019  Teresa Gomułka  2019-06-14 15:06:50  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 14.05-05.07.2019  Magdalena Duchnowska  2019-06-14 14:17:18  Publikacja 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 10 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, MOP 5,5 MPa relacji Bartąg-Wadąg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 10/2 obręb geodezyjny 7 m. Olsztyna”.  Krzysztof Żmuda  2019-06-14 14:03:13  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.  Teresa Gomułka  2019-06-14 13:43:11  Publikacja 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-06-14 13:42:06  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.214.2019 Wniosek - zarządca i właściciel dworca kolejowego "Olsztyn Zachodni"  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-14 12:55:04  Zmiana dekretacji 
« 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 »