UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie nr 304 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz do przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn  Agata Wyszyńska  2021-05-07 10:22:59  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 16 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Olsztyna Regulaminu udzielania zamówień publicznych  Agata Wyszyńska  2021-05-07 10:17:30  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 84 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2021-05-07 09:27:49  podpięto aktualne zarządzenie 
33/2020 Dostawa elektronarzędzi do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF"  Marcin Kozłowski  2021-05-06 08:26:35  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 70 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych z Budżetu Miasta w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-05-05 09:32:49  podpięto aktualne zarządzenie 
Urząd Stanu Cywilnego (USC)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-04-28 15:39:56  Zmiana treści dokumentu 
Urząd Stanu Cywilnego (USC)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-04-28 15:39:14  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Komunikacji (K)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-04-28 12:39:14  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Komunikacji (K)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-04-28 12:38:44  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Podatków i Opłat (PL)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-04-28 12:36:24  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Podatków i Opłat (PL)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-04-28 12:35:53  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 380 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-04-28 11:10:21  podpięto zarządzenie aktualne 
Zarządzenie nr 268 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-04-16 11:30:09  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 557 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  Agata Wyszyńska  2021-04-16 11:24:22  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 246 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn"  Agata Wyszyńska  2021-04-15 12:02:05  podpięto zarządzenie zmieniające 
33/2020 Dostawa elektronarzędzi do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF"  Jolanta Chlubicka  2021-03-29 15:03:24  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 75 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-03-29 10:05:14  podpięto zarządzenie aktualne 
Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Kontroli Urzędu Miasta Olsztyna   Agata Wyszyńska  2021-03-25 12:30:19  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 42 z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-03-17 14:39:59  podpięte zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 483 z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych  Agata Wyszyńska  2021-03-16 12:05:46  podpięto zarządzenie zmieniające 
« 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 »