• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
68/2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu przeznaczonego na pokrycie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  Iwona Nowacka  2019-10-10 12:01:10  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.345.2019 Wniosek - dokumentacja techniczna dotycząca kanalizacji deszczowej  Anna Nowak  2019-10-10 11:43:27  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.333.2019 Wniosek - status dróg  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-10 11:39:32  Zmiana treści dokumentu 
Wykaz obejmujący nieruchomość położoną przy ul. Wyszyńskiego przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  Teresa Gomułka  2019-10-10 11:00:29  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Lubelskiej z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.  Teresa Gomułka  2019-10-10 10:40:24  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do przyznania w ramach odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Kościuszki w Olsztynie.  Teresa Gomułka  2019-10-10 10:29:18  Publikacja 
OK.1431.276.2019 Wniosek - ul. Jacka Kuronia 12 - sprzedaż nieruchomości  Teresa Gomułka  2019-10-10 10:23:01  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 452 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37a  Katarzyna Kisiel  2019-10-10 10:16:28  Publikacja 
OK.1431.350.2019 Wniosek - usunięcie drzew i krzewów przy ul. Żołnierskiej  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-10 09:39:40  Publikacja 
OK.1431.329.2019 Wniosek - skany ofert na opracowanie koncepcji rozwoju dróg rowerowych  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-10 09:10:09  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.327.2019 Wniosek - oferty złożone w postępowaniu - koncepcja rozwoju dróg rowerowych  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-10 09:01:02  ustawiono datę udzielenia odpwiedzi 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - specjalista ds. windykacji należności w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-10 08:22:35  Publikacja 
Zarządzenie Nr 451 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę, montaż i uruchomienie frezarek - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie  Dorota Wardowska-Szubzda  2019-10-10 08:05:38  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o uchyleniu decyzji z dn. 23.08.2019 r. ws. ustalenia na rzecz Energa-Operator S. A. lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach położonych przy ul. Konopnej i Żytniej w Olsztynie, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia.  Justyna Piziur  2019-10-10 07:49:29  Publikacja 
Przewodniczący Rad Osiedli  Lidia Dawid  2019-10-09 15:48:21  Zmiana treści dokumentu 
XII sesja Rady Miasta Olsztyna 28 sierpnia 2019r.   Lidia Dawid  2019-10-09 15:42:33  Zmiana treści dokumentu 
Wybory do Sejmu i Senatu 2019  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-09 15:21:56  Opublikowano postanowienia Komisarza - zmiany w składzie 
Zarządzenie Nr 451 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę, montaż i uruchomienie frezarek - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie  Katarzyna Kisiel  2019-10-09 15:13:03  Publikacja 
68/2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu przeznaczonego na pokrycie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  Iwona Nowacka  2019-10-09 15:10:50  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 450 z dnia 9 października 2019 r.  Katarzyna Kisiel  2019-10-09 13:51:44  Publikacja 
« 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 »