UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wydział Podatków i Opłat (PL)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-04-28 12:35:53  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 380 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-04-28 11:10:21  podpięto zarządzenie aktualne 
Zarządzenie nr 268 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-04-16 11:30:09  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 557 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  Agata Wyszyńska  2021-04-16 11:24:22  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 246 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn"  Agata Wyszyńska  2021-04-15 12:02:05  podpięto zarządzenie zmieniające 
33/2020 Dostawa elektronarzędzi do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF"  Jolanta Chlubicka  2021-03-29 15:03:24  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 75 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-03-29 10:05:14  podpięto zarządzenie aktualne 
Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Kontroli Urzędu Miasta Olsztyna   Agata Wyszyńska  2021-03-25 12:30:19  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 42 z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-03-17 14:39:59  podpięte zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 483 z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych  Agata Wyszyńska  2021-03-16 12:05:46  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 586 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta  Agata Wyszyńska  2021-03-15 13:04:43  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie nr 23 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Olsztyna regulaminu uruchamiania zamówień, w ramach realizacji zadań współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych  Agata Wyszyńska  2021-03-15 12:55:34  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 67 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-03-15 11:47:23  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 192 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-03-15 11:36:23  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 408 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych oraz ustalenia Regulaminu jej działania  Agata Wyszyńska  2021-03-15 11:30:31  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 84 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań Zastępców Prezydenta Olsztyna oraz sprawowania przez nich nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta  Agata Wyszyńska  2021-03-15 11:08:14  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 24 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Olsztyna Regulaminu Organizacyjnego  Agata Wyszyńska  2021-03-15 11:04:30  podpięte aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 130 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie   Agata Wyszyńska  2021-03-15 10:58:43  podpięto zarządzenie zmieniające 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę, montaż oraz uruchomienie pieców komorowych oraz stanowiska hartowniczego w budynku A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2021-03-11 08:53:03  Opublikowano sprostowanie 
Zarządzenie nr 438 Prezydenta Olsztyna z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany godzin pracy Biura Rady Miasta, Wydziału Podatków i Opłat, Biura Obsługi Klienta, Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Finansów  Agata Wyszyńska  2021-03-10 14:26:53  dodanie aktualnego zarządzenia 
« 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 »