• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę oprogramowania do projektowania obwodów elektrycznych typu Multisim lub równoważnego w ilości 35 szt.  Sebastian Motus  2020-11-27 14:21:56  Zmiana treści dokumentu 
I Zastępca Prezydenta  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-27 12:39:58  Usunięto ZBK IV 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 112/9 obręb 109, zabudowanej budynkami Zespołu Krytych Obiektów Sportowych, położonej przy ul. Głowackiego 27 oraz z działki nr 130/3 obręb 109, zabudowanej budynkami gospodarczymi, położonej przy ul. Głowackiego 27A.  Teresa Gomułka  2020-11-27 12:38:29  Publikacja 
OK.1431.326.2020 Wniosek - skany ofert na zakup laptopów do realizacji zdalnego nauczania  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-27 12:12:15  Publikacja 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na badanie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za lata 2020-2022  Anna Tomaszewska   2020-11-27 12:07:54  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich  Joanna Choromańska   2020-11-27 11:59:00  Publikacja 
Zarządzenie Nr 421 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok  Katarzyna Kisiel  2020-11-27 11:26:52  Publikacja 
Zarządzenie nr 420 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2020-11-27 11:23:31  Publikacja 
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-27 10:58:02  Aktualizacja 
Zakład Budynków Komunalnych IV Spółka z o.o. w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-27 10:54:45  Aktualizacja 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 27 listopada 2020 r. została wydana decyzja Nr Icp – 44/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegająca na: „budowie zjazdu (lewoskrętu) z ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na działkę nr 72 obręb nr 40 oraz przebudowie fragmentu ulicy Bałtyckiej, obejmującej: budowę przejścia przez ulicę Bałtycką z fragmentem chodnika, budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, na działkach nr 67/3, 74/2 w obrębie geodezyjnym 40, stanowiących fragment pasa drogowego ulicy Bałtyckiej w Olsztynie”.  Barbara Mordasewicz  2020-11-27 10:48:03  Publikacja 
Piotr Gajewski za rok 2020 pierwsze  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-27 08:50:57  Publikacja 
Paweł Witkowski za rok 2020 pierwsze  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-27 08:47:48  Publikacja 
Mariola Iciak za rok 2020 końcowe  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-27 08:45:53  Publikacja 
Justyna Zdun za rok 2020 pierwsze  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-27 08:28:11  Publikacja 
Agnieszka Racławska za rok 2020 pierwsze  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-27 08:25:46  Publikacja 
OK.1431.318.2020 Wniosek - kierownik robót elektrycznych  Michalina Dziewiątkowska  2020-11-26 16:06:39  Odpowiedź na informację publiczną 
OK.1431.316.2020 Wniosek - kierownik robót elektrycznych  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-26 15:17:16  Opublikowano uzupełnienie wniosku 
Wycena nieruchomości w 2021 roku – sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych.  Teresa Gomułka  2020-11-26 14:14:25  Publikacja 
OK.1431.325.2020 Wniosek - decyzje w przedmiocie zwrotu dotacji samorządowej  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-26 13:45:38  Publikacja 
« 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 »