• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie Nr 443 z dnia 7 października 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Paweł Bukowski  2019-10-11 11:23:27  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - opiekun zmiany w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-11 11:13:02  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - opiekun zmiany w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-11 11:09:36  Opublikowano wyniki naboru 
Zarządzenie Nr 445 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2019 rok  Katarzyna Kisiel  2019-10-11 10:55:27  publikacja 
Zarządzenie Nr 444 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw  Katarzyna Kisiel  2019-10-11 10:50:07  publikacja 
Zarządzenie Nr 442 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok  Ewelina Mochnal  2019-10-11 10:38:27  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 443 z dnia 7 października 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Katarzyna Kisiel  2019-10-11 10:37:49  publikacja 
Zarządzenie Nr 442 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok  Katarzyna Kisiel  2019-10-11 09:35:20  publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - specjalista ds. finansowo-księgowych w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-11 08:53:27  Publikacja 
Ogloszenie o naborze na stanowisko - opiekun w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-11 08:46:04  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-11 08:27:37  Opublikowano wyniki naboru 
Wybory do Sejmu i Senatu 2019  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-10 15:21:00  Opublikowano zmiany w składach OKW 
68/2019 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu przeznaczonego na pokrycie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  Iwona Nowacka  2019-10-10 15:15:27  Zmiana treści dokumentu 
70-2019 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Urzędu Miasta Olsztyna.  Jolanta Chlubicka  2019-10-10 15:04:48  Zmiana treści dokumentu 
Wykaz obejmujący udział 3/4 w nieruchomości lokalowej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.  Teresa Gomułka  2019-10-10 14:44:58  Publikacja 
Wybory do Sejmu i Senatu 2019  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-10 13:50:52  opublikowano postanowienia - zmiana składu OKW 
73/2019 Dostawa, montaż i uruchomienie frezarek - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie  Iwona Nowacka  2019-10-10 13:43:50  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 10-31.10.2019  Magdalena Duchnowska  2019-10-10 13:26:06  Publikacja 
Informacje dotyczące szczepionek HPV  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2019-10-10 13:25:09  Publikacja 
Zarządzenie nr 351 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-10 13:17:58  Zmiana treści dokumentu 
« 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 »