• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Cezary Gałęziewski za rok 2019 pierwsze  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 13:42:42  Publikacja 
43/2019 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na roboty budowlane pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna” w zakresie termomodernizacji 2 obiektów  Jolanta Chlubicka  2019-06-18 13:39:28  Zmiana treści dokumentu 
nr rob. 150/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2019-06-18 13:38:17  Publikacja 
nr rob. 149/19 zmieniająca uchwałę nr XXVIII/419/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  Lidia Dawid  2019-06-18 13:34:48  Publikacja 
Bożena Teresa Kryszk za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 13:34:16  Publikacja 
Bożena Ewa Janiszewska za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 13:31:12  Publikacja 
Beata Misiukiewicz-Świdowska za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 13:21:34  Publikacja 
Ogłoszenie ws. spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 116 w Olsztynie  Joanna Choromańska   2019-06-18 13:16:47  Publikacja 
Beata Król za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 13:13:47  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Dyrektor Zespołu Urzedów Pracy w Olsztynie - Miejskiego Urzędu Pracy i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 13:05:30  Poprawienie numeru telefonu 
Porządek posiedz. Komisji Prawa i Bezpieczeństwa 24.06.19  Lidia Dawid  2019-06-18 13:02:58  Publikacja 
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (SF)  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 12:57:04  Aktualizacja 
Beata Albert-Zalewska za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 12:50:48  Publikacja 
Anna Struk za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 12:48:29  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów - 25.06.2019r.  Lidia Dawid  2019-06-18 12:48:26  Publikacja 
Anna Staryk za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 12:46:10  Publikacja 
Anna Naspińska za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 12:42:43  Publikacja 
Anna Dorota Worgul za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 12:40:21  Publikacja 
Porządek posiedzienia Komisji Promocji i współpracy z zagranicą 25.06.19  Lidia Dawid  2019-06-18 12:38:07  Publikacja 
42/2019 Budowa ulicy Perłowej w Olsztynie wraz oświetleniem i odwodnieniem  Marcin Kozłowski  2019-06-18 12:37:56  Zmiana treści dokumentu 
« 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 »