• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie Nr 246 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Turowskiego 3 w Olsztynie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12   Agata Wyszyńska  2019-06-18 10:39:16  Publikacja 
OK.1431.217.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę działka 128/1 i 53/3 obręb 63  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 10:36:47  Publikacja 
Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich odcinka miejskiego muru obronnego położonego w Parku Podzamcze (obręb 64; działka: 8) w Olsztynie  Urszula Ulatowska  2019-06-18 10:20:59  Sprostowanie ws. terminu składania ofert 
nr rob. 144/19 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie  Lidia Dawid  2019-06-18 10:08:14  Publikacja 
nr rob. 143/19 w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w roku szkolnym 2019/2020  Lidia Dawid  2019-06-18 10:05:09  Publikacja 
nr rob. 142/19 w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w roku szkolnym 2019/2020  Lidia Dawid  2019-06-18 09:54:33  Publikacja 
OK.1431.216.2019 Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 09:44:45  Publikacja 
nr rob. 141/19 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie i zwołania jej pierwszego posiedzenia  Lidia Dawid  2019-06-18 09:18:49  Publikacja 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 12 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch rurociągów tłocznych oraz wymianie pomp na przepompowni ścieków P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie” - wariant nr II.  Krzysztof Żmuda  2019-06-18 09:15:58  Publikacja 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 17.06.2019 r. została wydana decyzja Nr I cp – 32/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na „budowie linii elektroenergetycznej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/Nn 15/0,4kV wraz z obwodami nN 0,4kV przy ulicy Krańcowej i Bałtyckiej w Olsztynie  Marta Kosiewska  2019-06-18 09:02:49  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - referent ds. utrzymania terenów zieleni w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 08:51:42  Opublikowano wyniki naboru 
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, który odbędzie się w dniu 18.07.2019 r. w siedzibie Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 08:06:41  Publikacja 
OK.1431.215.2019 Wniosek - wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę budynków wielorodzinnych  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-18 07:55:26  Publikacja 
Obwieszczenie o licytacjach - NOL 06287 i NOS 26YK  Jakub Siudziński  2019-06-17 16:04:25  Publikacja 
nr rob. 140/19 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie i zwołania jej pierwszego posiedzenia  Lidia Dawid  2019-06-17 15:57:54  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 15:56:09  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - specjalista ds. pomocy publicznej w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 15:51:50  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik ds. księgowości w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-17 15:43:13  Publikacja 
nr rob. 139/19 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat  Lidia Dawid  2019-06-17 15:31:37  Publikacja 
nr rob. 138/19 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: „Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja na lata 2014-2020, Cel tematyczny – Dziedzictwo, Priorytet 1. Współpraca w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego w celu jego ochrony i rozwoju transgranicznego  Lidia Dawid  2019-06-17 15:27:52  Publikacja 
« 1 2 3 4 6 7 8 9 10 »