UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie Nr 493 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zasady opracowywania i postępowania z projektami regulaminów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2021-08-05 11:33:40  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 536 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Energetycznego do udziału w projekcie "IMPLEMENT"  Katarzyna Kisiel  2021-08-03 09:41:19  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 536 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Energetycznego do udziału w projekcie "IMPLEMENT"  Katarzyna Kisiel  2021-08-03 09:37:16  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 536 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Energetycznego do udziału w projekcie "IMPLEMENT"  Olga Walnicka-Kucio  2021-08-03 09:32:44  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 235 z dnia 1 czerwca 2017 r w sprawie utworzenia Komisji ds. Energii  Katarzyna Kisiel  2021-08-03 09:27:41  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 107 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Olsztyna oraz związanej z nim Dokumentacji  Katarzyna Kisiel  2021-07-29 13:51:39  aktualne zarządzenie 
40/2020 Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów  Marcin Kozłowski  2021-07-26 10:45:18  Zmiana treści dokumentu 
40/2020 Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów  Marcin Kozłowski  2021-07-26 10:41:49  Zmiana treści dokumentu 
40/2020 Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów  Marcin Kozłowski  2021-07-26 09:17:58  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 93 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-07-16 10:40:43  podpięto zarządzenie zmieniające 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 10.12.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:34:06  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 24.11.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:30:56  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 19.11.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:23:23  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 22.10.20  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:21:07  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 20.08.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:12:24  Zmiana treści dokumentu 
orządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 13.07.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:08:34  Zmiana treści dokumentu 
orządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 13.07.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:07:54  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 18.06.20  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:04:51  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 21.05.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:03:10  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 23.04.20  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:00:31  Zmiana treści dokumentu 
« 1 2 3 4 6 7 8 9 10 »