UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 10.12.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:34:06  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 24.11.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:30:56  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 19.11.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:23:23  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 22.10.20  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:21:07  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 20.08.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:12:24  Zmiana treści dokumentu 
orządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 13.07.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:08:34  Zmiana treści dokumentu 
orządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 13.07.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:07:54  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 18.06.20  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:04:51  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 21.05.2020  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:03:10  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 23.04.20  Ilona Hołoszkiewicz  2021-07-14 14:00:31  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 279 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-07-06 12:44:30  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 158 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-07-02 13:38:57  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 430 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miasta Olsztyna jako właściwego do przeprowadzenia postępowań na świadczenie usług w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej  Agata Wyszyńska  2021-06-23 11:07:51  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 450 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olsztyn  Agata Wyszyńska  2021-06-14 11:39:57  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie nr 345 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Agata Wyszyńska  2021-06-11 13:31:32  podpięto zarządzenie zmieniające 
Wydział Finansów (F)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-06-09 13:52:53  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Finansów (F)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-06-09 13:52:09  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Finansów (F)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-06-09 13:49:44  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Finansów (F)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-06-09 13:49:17  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 645 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pani Anny Werry-Świąteckiej - nauczycielki - wychowawcy Zespołu Szkół Specjalnych w Olsztynie do pełnienia zastępstwa  Agata Wyszyńska  2021-05-31 11:21:38  podpięto aktualne zarządzenie 
« 1 2 3 4 6 7 8 9 10 »