• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Informacja o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych w 2020 roku zawodnikom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej  Daniel Rudszewski  2020-04-02 10:01:17  Publikacja 
zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Olsztyn ul. Gruszowe Sady. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. 2/60,19,20,21,22 obr. 107.  Anna Nowak  2020-04-02 09:56:48  Zmiana treści dokumentu 
zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Olsztyn ul. Gruszowe Sady. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. 2/60,19,20,21,22 obr. 107.  Anna Nowak  2020-04-02 09:55:07  Publikacja 
Ponowne wykorzystywanie  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-02 09:30:55  Poprawienie literówki  
XIX/327/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2020-04-02 08:23:39  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.81.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, działka nr 8/2  Anna Nowak  2020-04-02 07:55:54  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.81.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, działka nr 8/2  Anna Nowak  2020-04-02 07:55:03  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 82 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn"  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-01 14:35:03  Opublikowano treść zarządzenia 
OK.1431.70.2020 Wniosek - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-01 13:45:29  Opublikowano odpowiedź 
OBWIESZCZENIE NR 2/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 403)  Lidia Dawid  2020-04-01 13:44:26  Zmiana treści dokumentu 
10/2020 Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie  Iwona Nowacka  2020-04-01 13:25:51  Zmiana treści dokumentu 
XIX/341/20 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Olsztynie przy ul. Cichej.  Lidia Dawid  2020-04-01 13:24:23  Zmiana treści dokumentu 
8/2020 Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie”  Marcin Kozłowski  2020-04-01 13:19:42  Zmiana treści dokumentu 
XIX/340/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Mariana Bublewicza a drogą serwisową DK16, w pobliżu granicy Gminy Purda”  Lidia Dawid  2020-04-01 13:14:57  Zmiana treści dokumentu 
10/2020 Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie  Iwona Nowacka  2020-04-01 12:55:53  Zmiana treści dokumentu 
10/2020 Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie  Iwona Nowacka  2020-04-01 12:50:53  Zmiana treści dokumentu 
10/2020 Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie  Iwona Nowacka  2020-04-01 12:45:07  Publikacja 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 31 marca 2020 r. została wydana decyzja Nr I cp – 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi przy ul. Sielskiej/ul. Kłosowej w Olsztynie”.  Krzysztof Żmuda  2020-04-01 12:41:08  Zmiana treści dokumentu 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 31 marca 2020 r. została wydana decyzja Nr I cp – 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi przy ul. Sielskiej/ul. Kłosowej w Olsztynie”.  Krzysztof Żmuda  2020-04-01 12:37:37  Zmiana treści dokumentu 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 31 marca 2020 r. została wydana decyzja Nr I cp – 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi przy ul. Sielskiej/ul. Kłosowej w Olsztynie”.  Krzysztof Żmuda  2020-04-01 12:35:52  Publikacja 
« 1 2 3 4 6 7 8 9 10 »