• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie nr 423 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2021 rok  Katarzyna Kisiel  2020-12-01 10:02:13  Publikacja 
OK.1431.327.2020 - Wniosek - administrator danych osobowych  Katarzyna Kocan-Gromadzińska  2020-12-01 08:20:37  Zmiana treści dokumentu 
Wniosek - administrator danych osobowych  Katarzyna Kocan-Gromadzińska  2020-12-01 08:16:33  Publikacja 
Wykonanie opracowania pn. Analiza uwarunkowań wprowadzenia systemu pn. „Bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna” oraz opracowanie modelu jego realizacji  Monika Stankiewicz  2020-11-30 15:48:24  Dodanie informacji z otwarcia ofert. 
Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn przeznaczone do przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 30.11-21.12.2020  Magdalena Duchnowska  2020-11-30 15:14:24  Publikacja 
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 30.11-21.12.2020  Teresa Gomułka  2020-11-30 14:35:16  Publikacja 
nr rob. 478/20 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”  Lidia Dawid  2020-11-30 13:38:41  Zmiana treści dokumentu 
32/2020 Zakup 59 laptopów dla uczniów i nauczycieli do realizacji zdalnego nauczania  Marcin Kozłowski  2020-11-30 13:38:24  Zmiana treści dokumentu 
34/2020 Swiadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na roboty budowlane i dostawy wyposażenia obiektu, realizowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie”  Iwona Nowacka  2020-11-30 11:23:42  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Pstrowskiego, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Teresa Gomułka  2020-11-30 11:06:59  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Małłków, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Teresa Gomułka  2020-11-30 11:01:44  Publikacja 
Informacja o wynikach przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości Gminy Olsztyn, które odbyły się w dniu 20 listopada 2020r.  Teresa Gomułka  2020-11-30 10:33:45  Publikacja 
Zarządzenie nr 422 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie trybu wyboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  Agata Wyszyńska  2020-11-30 09:52:52  Publikacja 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia przebudowy przegrody zewnętrznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wykucie otworu na okno w Olsztynie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 19 A dz. 38/100 obr. 118.  Anna Nowak  2020-11-30 09:20:16  Publikacja 
Zarządzenie nr 421 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok  Katarzyna Piełudź  2020-11-30 09:08:37  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 421 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok  Katarzyna Piełudź  2020-11-27 18:59:38  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 421 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok  Katarzyna Piełudź  2020-11-27 18:41:43  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 420 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna  Aneta Howara   2020-11-27 18:32:07  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 421 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok  Katarzyna Kisiel  2020-11-27 15:18:23  publikacja 
Zarządzenie nr 420 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2020-11-27 15:16:39  publikacja 
« 1 2 3 4 6 7 8 9 10 »