UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie Nr 557 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  Olga Walnicka-Kucio  2021-09-13 13:46:01  Powiększenie czcionki zmiany do Zarządzenia 
Zarządzenie nr 45 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydzialu Zdrowia i Polityki Społecznej  Agata Wyszyńska  2021-09-09 10:51:44  podpięto zarządzenie aktualne 
Zarządzenie Nr 298 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych  Agata Wyszyńska  2021-09-08 13:57:47  podpięto zarządzenie aktualne 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Lidia Dawid  2021-09-07 09:26:04  Zmiana treści dokumentu 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Olga Walnicka-Kucio  2021-09-06 15:15:48  Dodano link - Plan uchwalony Dajtki 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Lidia Dawid  2021-08-26 09:43:15  Zmiana treści dokumentu 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Olga Walnicka-Kucio  2021-08-20 13:03:04  podpięto Link do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego"  
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Karol Tabaka  2021-08-20 12:34:26  Dodanie nowego elementu tekstowego. 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Karol Tabaka  2021-08-20 12:31:02  podpięcie wzorca do wyświetlenia. 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Olga Walnicka-Kucio  2021-08-20 11:01:56  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 315 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Organizacji i Kadr  Olga Walnicka-Kucio  2021-08-12 08:42:06  Dodano załącznik 1 w formacie pdf 
Zarządzenie Nr 269 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Inwestycji Miejskich  Katarzyna Kisiel  2021-08-06 13:00:51  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 74 z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 493 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zasad opracowywania i postępowania z projektami regulaminów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2021-08-05 13:15:02  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 493 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zasady opracowywania i postępowania z projektami regulaminów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2021-08-05 11:33:40  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 536 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Energetycznego do udziału w projekcie "IMPLEMENT"  Katarzyna Kisiel  2021-08-03 09:41:19  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 536 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Energetycznego do udziału w projekcie "IMPLEMENT"  Katarzyna Kisiel  2021-08-03 09:37:16  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 536 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Energetycznego do udziału w projekcie "IMPLEMENT"  Olga Walnicka-Kucio  2021-08-03 09:32:44  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 235 z dnia 1 czerwca 2017 r w sprawie utworzenia Komisji ds. Energii  Katarzyna Kisiel  2021-08-03 09:27:41  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 107 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Olsztyna oraz związanej z nim Dokumentacji  Katarzyna Kisiel  2021-07-29 13:51:39  aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 93 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-07-16 10:40:43  podpięto zarządzenie zmieniające 
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 »