• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie Nr 439 z dnia 1 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 263 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  Katarzyna Kisiel  2019-10-16 08:43:25  publikacja 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysu  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2019-10-16 08:37:22  publikacja rozstrzygnięcia 
Ogłoszenie o przetargu do 30 tyś. euro na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Turowskiego 3 w Olsztynie  Monika Stolarczyk  2019-10-16 08:10:15  Publikacja informacji o wyniku przetargu 
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za III kwartał 2019 r.  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-16 07:48:39  Publikacja 
Zarządzenie Nr 452 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37a  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2019-10-15 15:22:14  publikacja treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 452 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Bałtycka 37a  Katarzyna Kisiel  2019-10-15 15:04:15  publikacja 
Zarządzenie Nr 454 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian osobowych w składzie zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie powołanego Zarządzeniem Nr 279 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 czerwca 2017 r.  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2019-10-15 14:57:53  publikacja treści dokumentu 
OK.1431.347.2019 Wniosek - umowy zawarte z kontrahentem  Monika Sypko  2019-10-15 14:40:12  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.319.2019 Wniosek - kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r.  Leszek Piskorski  2019-10-15 13:40:44  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 456 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło - Poklewskiego w dziedzinie historii  Katarzyna Kisiel  2019-10-15 13:17:28  publikacja 
Zarządzenie Nr 455 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych  Katarzyna Kisiel  2019-10-15 13:11:05  publikacja 
Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 EUR na wykonanie druków promocyjnych  Izabela Sowa-Dudulewicz  2019-10-15 12:53:12  Publikacja dokumentu o rozstrzygnięciu. 
71/2019 Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna  Jolanta Chlubicka  2019-10-15 12:12:12  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 456 z dnia 15 października 2019 r.  Katarzyna Kisiel  2019-10-15 11:14:31  Publikacja 
Zarządzenie Nr 455 z dnia 15 października 2019 r.  Katarzyna Kisiel  2019-10-15 11:07:23  Publikacja 
Zarządzenie Nr 449 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Paweł Bukowski  2019-10-15 10:49:19  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 450 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2019 rok  Natalia Dawidczyk  2019-10-15 10:05:05  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 450 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2019 rok  Katarzyna Kisiel  2019-10-15 09:58:50  publikacja 
Zarządzenie Nr 449 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Katarzyna Kisiel  2019-10-15 09:36:25  publikacja 
OK.1431.349.2019 Wniosek - dot. pozwolenia na budowę przy ul. Husarii  Anna Nowak  2019-10-14 15:10:26  Zmiana treści dokumentu 
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 »