• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o złożeniu w dniu 19.06.2019 r. zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV z złączami kablowymi w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego dwulokalowego. Inwestycja po działkach 32/19,39/8,52,46/6 obr. 39 ul. Wodna/Kajakowa  Anna Nowak  2019-06-19 11:33:54  Publikacja 
47/2019 Dostawa i montaż mebli warsztatowych bryły B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie  Iwona Nowacka  2019-06-19 10:55:32  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 250 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2019-06-19 10:51:51  Publikacja 
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją dopuszczalną usługi turystyki, gastronomia, usługi osiedlowe, położonych w Olsztynie (Łupstych).  Teresa Gomułka  2019-06-19 10:37:36  Publikacja 
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, położonych w Olsztynie przy ul. Jastrzębiej.  Teresa Gomułka  2019-06-19 10:33:43  Publikacja 
Interpelacje z VIII sesji z 29 maja 2019 r  Lidia Dawid  2019-06-19 10:12:44  Zmiana treści dokumentu 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 19 czerwca 2019 r. została wydana decyzja Nr I cp – 33/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie, na dachu istniejącego budynku, antenowej konstrukcji wsporczej wraz z instalacją radiokomunikacyjną przy ul. K. I. Gałczyńskiego 11 w Olsztynie”.  Krzysztof Żmuda  2019-06-19 10:03:19  Publikacja 
Interpelacje radnych złożone w czerwcu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2019-06-19 09:23:40  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 249 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom miejskich instytucji kultury  Agata Wyszyńska  2019-06-19 08:45:12  publikacja 
Zarządzenie Nr 249 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznanwiania nagrody rocznej kierownikom miejskich instytucji kultury  Agata Wyszyńska  2019-06-19 08:42:20  Publikacja 
Zarządzenie Nr 248 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Standardów Dostępności dla Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2019-06-19 08:36:24  publikacja 
Zarządzenie Nr 248 z dnia 18 czerwca 201 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Standardów Dostępności dla Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2019-06-19 08:34:58  Publikacja 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-06-19 08:11:18  Zmiana treści dokumentu 
nr rob. 161/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych  Lidia Dawid  2019-06-18 17:07:22  Publikacja 
X sesja Rady Miasta Olsztyna 26 czerwca 2019r.  Lidia Dawid  2019-06-18 16:35:08  Zmiana treści dokumentu 
Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku   Lidia Dawid  2019-06-18 16:31:02  Publikacja 
nr rob. 159/19 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  Lidia Dawid  2019-06-18 16:25:01  Publikacja 
nr rob. 156/19 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok  Lidia Dawid  2019-06-18 16:15:25  Publikacja 
nr rob. 157/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok  Lidia Dawid  2019-06-18 16:13:11  Publikacja 
nr rob. 158/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi  Lidia Dawid  2019-06-18 16:10:38  Publikacja 
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 »