• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
OK.1431.79.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, działka nr 8/2  Joanna Choromańska   2020-04-03 07:59:06  Publikacja odpowiedzi 
OK.1431.61.2020 Wniosek - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  Joanna Choromańska   2020-04-03 07:49:09  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 565 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2020-04-02 15:24:48  dodanie odnośnika do zarządzenia aktualnego 
Zarządzenie nr 83 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych form udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Olsztyna  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2020-04-02 15:24:37  publikacja treści dokumentu 
Zarządzenie nr 84 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie  Anna Wolęcka  2020-04-02 15:20:29  Publikacja Zarządzenia 
Zarządzenie nr 85 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2020-04-02 15:15:45  publikacja 
Zarządzenie nr 85 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Kultury i Ochrony zabytków Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2020-04-02 15:14:48  Publikacja 
Zarządzenie nr 84 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2020-04-02 15:11:31  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji - 15.01.19  Ilona Hołoszkiewicz  2020-04-02 15:09:54  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.89.2020 Wniosek - szczegóły oferty z postępowania przetargowego  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-02 15:09:06  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji - 18.12.18  Ilona Hołoszkiewicz  2020-04-02 15:07:44  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 83 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych form udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2020-04-02 15:05:42  Publikacja 
OK.1431.88.2020 Wniosek - ponowne wykorzystanie informacji zawartych na stronie www.olsztyn.eu  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-02 15:00:22  Poprawienie hiperłączy  
OK.1431.88.2020 Wniosek - ponowne wykorzystanie informacji zawartych na stronie www.olsztyn.eu  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-02 14:56:41  Publikacja 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielenia pomocy ptakom w granicach administracyjnych miasta Olsztyna  Izabella Rejchenbach  2020-04-02 14:13:17  Publikacja 
Redakcja BIP  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-02 13:22:24  Usunięto redaktora z wydziału AG 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno budowlanej o złożeniu w dniu 01.04.2020 zgłoszenia budowy gazociągu niskiego ciśnienia oraz 8 przyłączy gazu niskiego ciśnienia do budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej (14 bud.) w Olsztynie przy ul.Sielskiej dz.2/10 obr. 120 dz.1 i 198/10 obr. 49.  Anna Nowak  2020-04-02 12:43:11  Publikacja 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy kablowej linii nn 0,4 kV do zasilania pawilonu usługowo-handlowego przy ul.Żołnierskiej w Olsztynie na dz.16/2,16/3,16/4,19/5,19/6, 19/7,20/2,69/7, 69/12,69/13 obr. 75.  Anna Nowak  2020-04-02 10:38:30  Publikacja 
XII/198/19 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  Lidia Dawid  2020-04-02 10:36:56  Zmiana treści dokumentu 
Informacja o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych w 2020 roku zawodnikom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej  Daniel Rudszewski  2020-04-02 10:20:40  Zmiana treści dokumentu 
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 »