• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Ok.1431.351.2019 Wniosek - udostępnienie ofert, postępowanie 31/17  Andrzej Rodziewicz  2019-10-16 12:30:35  Zmiana treści dokumentu 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-10-16 12:25:45  Zmiana treści dokumentu 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 09 października 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. K. Szymanowskiego 2-4-6-8 i 7 w Olsztynie”.  Krzysztof Żmuda  2019-10-16 12:24:25  Publikacja 
Rejestr umów i zobowiązań  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-16 12:06:34  Aktualizacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. windykacji czynszowych w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-16 12:03:31  Opublikowano wyniki naboru 
XIII/213/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych  Lidia Dawid  2019-10-16 11:27:26  Zmiana treści dokumentu 
Ok.1431.354.2019 Wniosek - plany finansowe  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-16 11:24:54  Publikacja 
LIII/1027/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  Lidia Dawid  2019-10-16 11:19:37  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.352.2019 Wniosek - przerwa wakacyjna w olsztyńskich przedszkolach  Leszek Piskorski  2019-10-16 11:18:53  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.353.2019 Wniosek - emisja obligacji komunalnych  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-16 11:15:10  Publikacja 
OK.1431.352.2019 Wniosek - przerwa wakacyjna w olsztyńskich przedszkolach  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-16 11:08:14  Publikacja 
XIII/210/19 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  Lidia Dawid  2019-10-16 11:04:07  Zmiana treści dokumentu 
Ok.1431.351.2019 Wniosek - udostępnienie ofert, postępowanie 31/17  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-16 11:03:13  Publikacja 
Zarządzenie Nr 456 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło - Poklewskiego w dziedzinie historii  Izabela Sowa-Dudulewicz  2019-10-16 10:35:41  Publikacja dokumentu 
Ogłoszenie o aukcji na najem powierzchni handlowych położonych w MHT "Zatorzanka" w Olsztynie przy ul. Kolejowej 13 oraz na targowiskach miejskich  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-16 10:32:07  Publikacja 
Zarządzenie Nr 455 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych  Izabela Sowa-Dudulewicz  2019-10-16 10:19:22  Publikacja dokumentu 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor nadzoru ds. robót sanitarnych w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-16 10:15:26  Publikacja 
Zarządzenie Nr 457 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie   Katarzyna Kisiel  2019-10-16 10:07:44  Publikacja 
Ogłoszenie o przetargu do 30 tyś. euro na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Turowskiego 3 w Olsztynie  Monika Stolarczyk  2019-10-16 08:55:49  Publikacja informacji o wyniku postępowania przetargowego 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysu  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2019-10-16 08:49:05  publikacja wyników konkursu 
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 »