UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie Nr 233 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnetrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-11-22 11:24:14  dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
Zarządzenie nr 351 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-11-18 11:05:15  Usunięto "Zmienione przez" 
I sesja Rady Miasta Olsztyna 22 listopada 2018r. - cz. I / 23 listopada 2018r. cz. II  Lidia Dawid  2021-11-12 11:09:22  Zmiana treści dokumentu 
I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2021-11-12 11:06:44  Publikacja 
I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2021-11-12 11:04:43  Publikacja 
XXV/435/20 w sprawie zmiany Uchwały nr XL/689/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2021-10-29 14:01:14  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 352 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora i zespołu do spraw dostepności w Urzędzie Miasta Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2021-10-25 11:14:15  dodano zarządzenie zmieniające 
XIII/221/19 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. L. w Olsztynie.  Lidia Dawid  2021-10-22 15:42:40  Zmiana treści dokumentu 
XVI/273/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olsztyn położonego w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków 10 na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą   Lidia Dawid  2021-10-21 14:19:22  Zmiana treści dokumentu 
XVI/277/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Olsztynie przy ul. Witosa, Narutowicza i Kasprowicza za cenę niższą niż ich wartość  Lidia Dawid  2021-10-21 14:15:44  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 180 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2021-10-20 11:48:04  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 83 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  Katarzyna Kisiel  2021-10-19 11:44:54  utraciło moc zarządzeniem 
Zarządzenie Nr 596 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu  Katarzyna Kisiel  2021-10-19 11:39:42  podpięto aktualne zarządzenie 
OK.1431.181.2020 Wniosek - wynagrodzenia dyrektorów i kierowników w Urzędzie Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-10-14 13:05:57  Opublikowano odpowiedź 
OK.1431.69.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-10-14 13:04:31  Opublikowano odpowiedź 
Zarządzenie Nr 388 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii  Katarzyna Kisiel  2021-10-11 14:48:34  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 557 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  Katarzyna Kisiel  2021-10-11 12:44:42  podpięto aktualne zarządzenie 
Redakcja BIP  Olga Walnicka-Kucio  2021-10-01 12:47:47  Usunięto dane redaktorów z poszczególnych komórek organizacyjnych - ze względu na nieaktualne dane 
XXV/435/20 w sprawie zmiany Uchwały nr XL/689/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2021-09-16 12:18:04  Zmiana treści dokumentu 
XL/689/17 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2021-09-16 11:07:56  Zmiana treści dokumentu 
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 »