• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-06-13 18:36:34  Zmiana treści dokumentu 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-06-13 18:34:13  Zmiana treści dokumentu 
Stanisława Ejsymont za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 15:27:07  Publikacja 
Stanisław Kazimierz Chanowski za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 15:25:05  Publikacja 
OK.1431.213.2019 Wniosek - wsparcie 8. Marszu dla Życia i Rodziny  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 15:01:19  Publikacja 
43/2019 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na roboty budowlane pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna” w zakresie termomodernizacji 2 obiektów  Jolanta Chlubicka  2019-06-13 14:23:03  Zmiana treści dokumentu 
43/2019 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na roboty budowlane pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna” w zakresie termomodernizacji 2 obiektów  Jolanta Chlubicka  2019-06-13 14:20:01  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.212.2019 Wniosek - pozwlenie na budowę działka nr 19 obręb 69  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 13:39:43  Publikacja 
OK.1431.211.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę nr II-55/2019   Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 13:20:41  Publikacja 
LIII/1038/18 w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Armii Krajowej w Olsztynie"  Lidia Dawid  2019-06-13 13:06:36  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.210.2019 Wniosek - dofinansowanie dla projektu "Cyfrowy Olsztyn"  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 13:04:26  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 12:22:15  Opublikowano wyniki naboru 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 13 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie dojścia, dojazdu i miejsc postojowych do peronu przystanku osobowego OLSZTYN – DAJTKI, powstającego w ramach prac prowadzonych na LK 216 Działdowo - Olsztyn przy ulicy Bławatnej w Olsztynie  Krzysztof Majchrzak  2019-06-13 11:43:14  Publikacja 
45/2019 Wyposażenie budynku przy ul. Augustowskiej w Olsztynie w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Bezpieczny MOF"  Iwona Nowacka  2019-06-13 11:33:53  Zmiana treści dokumentu 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-06-13 10:15:32  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o przetargu z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 euro na świadczenie usług nadania i aktualizacji długoterminowej oceny zdolności kredytowej (oceny ratingowej) Gminy Olsztyn w skali międzynarodowej  Izabela Meissner  2019-06-13 09:42:31  Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 
Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej - 24.06.2019  Lidia Dawid  2019-06-13 09:33:28  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Rodziny - 18.06.19  Lidia Dawid  2019-06-13 09:30:16  Publikacja 
Porządek posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 18.06.19  Lidia Dawid  2019-06-13 09:27:06  Publikacja 
OK.1431.208.2019 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, al. Piłsudskiego 46  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-13 09:12:00  Poprawienie numeru sprawy 
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 »