• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie nr 393 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 14:46:17  publikacja 
Zarządzenie nr 392 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 14:44:47  publikacja 
Zarządzenie nr 416 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na roboty budowlane i dostawy wyposażenia obiektu realizowanego w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej URANIA w Olsztynie  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 14:28:25  Publikacja 
Zarządzenie nr 398 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok  Ewelina Mochnal  2020-11-23 14:22:49  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 415 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wskazania kandydata do objęcia stanowiska prezesa zarządu spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Olsztyn  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 14:19:23  publikacja 
Zarządzenienr 415 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wskazania kandydata do objęcia stanowiska prezesa zarządu spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Olsztyn  Katarzyna Kisiel  2020-11-23 14:17:20  publikacja 
Zarządzenienr 415 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wskazania kandydata do objęcia stanowiska prezesa zarządu spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Olsztyn  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-23 14:15:20  Opublikowano treść Zarządzenia 
Zarządzenie nr 395 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok w zakresie podziału rezerw  Ewelina Mochnal  2020-11-23 14:11:07  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 394 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok, w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego  Barbara Alicja Bryska  2020-11-23 14:08:50  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 394 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok, w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego  Barbara Alicja Bryska  2020-11-23 14:07:38  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 394 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok, w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego  Barbara Alicja Bryska  2020-11-23 13:59:55  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 111 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia skladu i zasad powoływania członków Rady Sportu przy Prezydencie Olsztyna oraz regulaminu jej działania   Olga Walnicka-Kucio  2020-11-23 13:27:02  Podpięto zmianę 
OK.1431.311.2020 Wniosek - realizacja inwestycji "Przebudowa pompowni wody SUW Jaroty"  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-23 13:24:20  Opublikowano odpowiedź 
Zarządzenie nr 411 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Sportu przy Prezydencie Olsztyna  Daniel Rudszewski  2020-11-23 13:11:32  Publikacja treści zarządzenia 
Godziny obsługi mieszkańców  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-23 13:00:13  Poprawienie literówki 
Zawiadomienie dot. zmiany terminu na usunięcie nieprawidłowości w dokumentacji budowlanej dla czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi Nr 1, 2, 3 oraz jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego bez parkingu podziemnego Nr 4 z usługami w parterze wraz z układem dróg, chodników, przyłączy, instalacji zewnętrznych, stanowiskami postojowymi i zjazdem ... przy ul. Armii Krajowej w Olsztynie, na fragmentach działek Nr geod. 14/24, 15/10, obr. 55  Anna Nowak  2020-11-23 12:16:52  Publikacja 
Godziny obsługi mieszkańców  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-23 11:22:46  Zmiana wielkości czcionki  
Godziny obsługi mieszkańców  Olga Walnicka-Kucio  2020-11-23 11:17:00  Aktualizacja komunikatu Wydziału Komunikacji 
33/2020 Dostawa elektronarzędzi do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF"  Jolanta Chlubicka  2020-11-23 10:56:19  Publikacja 
OK.1431.316.2020 Wniosek - kierownik robót elektrycznych  Michalina Dziewiątkowska  2020-11-23 10:25:36  Odpowiedź na wniosek 
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 »