• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 03.04-24.04.2020  Magdalena Duchnowska  2020-04-03 15:09:02  Zmiana treści dokumentu 
Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 03.04-24.04.2020  Magdalena Duchnowska  2020-04-03 15:07:20  Publikacja 
XIX sesja Rady Miasta Olsztyna 25 marca 2020 r  Lidia Dawid  2020-04-03 14:26:49  Zmiana treści dokumentu 
11/2020 Dostawa oprogramowania do symulacji komputerowej w budynku warsztatu bryła A Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie   Marcin Kozłowski  2020-04-03 14:22:06  Publikacja 
9/2020 Opracowanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna  Jolanta Chlubicka  2020-04-03 13:45:49  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.91.2020 Wniosek - kopia protokołu dot. przetargu - budowa linii tramwajowej  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-03 13:39:50  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.91.2020 Wniosek - kopia protokołu dot. przetargu - budowa linii tramwajowej  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-03 13:38:30  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.  Teresa Gomułka  2020-04-03 12:48:46  Publikacja 
OK.1431.90.2020 Wniosek - udostępnienie informacji z pp. 29/18  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-03 12:41:23  Publikacja 
OK.1431.78.2020 Wniosek - wpis do Rejestru Zabytków  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-03 10:34:32  Opublikowano odpowiedź na wniosek  
Zarządzenie nr 86 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę oprogramowania do symulacji komputerowej w budynku warsztatu bryła A Zespołu Szkół Mechaniczno- Energetycznych w Olsztynie  Dorota Wardowska-Szubzda  2020-04-03 09:01:49  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.88.2020 Wniosek - ponowne wykorzystanie informacji zawartych na stronie www.olsztyn.eu  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-03 08:50:47  Zmiana czcionki 
Zamówienia publiczne  Joanna Ćwiek  2020-04-03 08:46:09  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.88.2020 Wniosek - ponowne wykorzystanie informacji zawartych na stronie www.olsztyn.eu  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-03 08:45:03  Opublikowano odpowiedź 
Zamówienia publiczne  Joanna Ćwiek  2020-04-03 08:33:52  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 246 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn"  Agata Wyszyńska  2020-04-03 08:19:32  dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
Zarządzenie nr 86 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę oprogramowania do symulacji komputerowej w budynku warsztatu bryła A Zespołu Szkół Mechaniczno- Energetycznych w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2020-04-03 08:03:20  Publikacja 
OK.1431.79.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, działka nr 8/2  Joanna Choromańska   2020-04-03 08:03:11  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.79.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, działka nr 8/2  Joanna Choromańska   2020-04-03 08:01:51  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.79.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, działka nr 8/2  Joanna Choromańska   2020-04-03 08:00:26  Zmiana treści dokumentu 
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 »