UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie nr 413 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Olsztyna oraz określenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw  Agata Wyszyńska  2021-12-31 12:33:57  dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
Zarządzenie Nr 453 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości  Agata Wyszyńska  2021-12-31 08:33:12  dodanie odnośnika do zarządzenia aktualnego 
Zarządzenie nr 429 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie, użytkowaniu i administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2021-12-27 13:31:02  dodanie odnośnika do zarządzenia aktualnego 
Zarządzenie nr 419 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna "Statuetki Świętego Jakuba"  Agata Wyszyńska  2021-12-27 12:31:51  dodanie odnośnika do zarządzenia aktualnego 
Zarządzenie Nr 286 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu kontroli biletów i rozpatrywania reklamacji  Agata Wyszyńska  2021-12-16 13:16:29  dodanie odnośnika do zarządzenia aktualnego 
Zarządzenie Nr 20 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2021-12-15 12:23:10  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 42 z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Olsztyna  Katarzyna Kisiel  2021-12-15 12:10:02  podpięto zarządzenie zmieniające  
Zarządzenie nr 21 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Urbanistyki i Architektury  Agata Wyszyńska  2021-12-13 11:38:27  dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
Zarządzenie Nr 280 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Miasta Olsztyna, zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych  Katarzyna Kisiel  2021-12-10 10:38:10  podpięto aktualne zarządzenie 
Biuro Rzeczy Znalezionych  Olga Walnicka-Kucio  2021-12-09 10:02:12  Zmiana nr telefonu 
Zarządzenie nr 34 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego dyrektorom jednostek i zakładów budżetowych nadzorowanych przez Prezydenta Olsztyna, Zastępców Prezydenta Olsztyna i Sekretarza Miasta  Agata Wyszyńska  2021-12-07 13:32:27  dodanie odnośnika do zarządzenia aktualnego 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2021-12-03 10:42:06  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 440 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Agata Wyszyńska  2021-12-02 14:41:39  dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
Zarządzenie Nr 448 z dnia 21 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów położonych w Olsztynie stanowiących własność Gminy Olsztyn  Olga Walnicka-Kucio  2021-11-30 13:35:18  Dodano załącznik graficzny 
Zarządzenie Nr 228 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowań kontrolnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, miejskich jednostkach organizacyjnych, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, samorządowych instytucjach kultury oraz podmiotach zewnętrznych korzystających ze środków publicznych przekazywanych im przez Miasto Olsztyn   Agata Wyszyńska  2021-11-30 09:51:56  dodanie odnośnika do zarządzenia aktualnego 
Zarządzenie nr 107 z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów położonych w Olsztynie stanowiących własność Gminy Olsztyn  Agata Wyszyńska  2021-11-23 08:16:19  poprawienie tytułu 
Zarządzenie Nr 233 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnetrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-11-22 11:24:14  dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
Zarządzenie nr 351 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-11-18 11:05:15  Usunięto "Zmienione przez" 
I sesja Rady Miasta Olsztyna 22 listopada 2018r. - cz. I / 23 listopada 2018r. cz. II  Lidia Dawid  2021-11-12 11:09:22  Zmiana treści dokumentu 
I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2021-11-12 11:06:44  Publikacja 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »