• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie nr 340 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Olsztynie   Katarzyna Kisiel  2020-09-25 09:13:55  publikacja 
Zarządzenie nr 339 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie  Katarzyna Kisiel  2020-09-25 09:11:38  publikacja 
Zarządzenie nr 341 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Pana Mariusza Sieniewicza na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie  Katarzyna Kisiel  2020-09-25 08:30:22  Publikacja 
OK.1431.265.2020 Wniosek - działki nad jeziorem Ukiel  Ewa Tracewicz-Gieroim  2020-09-24 15:23:12  Publikacja 
OK.1431.264.2020 Wniosek - Wypis i wyrys   Ewa Tracewicz-Gieroim  2020-09-24 14:39:06  Publikacja 
OK.1431.263.2020 Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy  Ewa Tracewicz-Gieroim  2020-09-24 14:30:55  Publikacja 
OK.1431.262.2020 Wniosek - wyborcy  Ewa Tracewicz-Gieroim  2020-09-24 14:17:16  Publikacja 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o wniesieniu w dniu 24.09.2020 r. sprzeciwu w sprawie zgłoszenia przebudowy układu kanalizacji deszczowej na terenie obiektu Biedronka Al. Obrońców Tobruku 6 w Olsztynie. Projektowany układ przewidziano przez działki 61/2,60/1,60/2 obr. 60.  Anna Nowak  2020-09-24 13:53:22  Publikacja 
Przetarg o wartości poniżej 30.000 na realizację usługi polegającej na dostawie sprzętu pływającego do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF"  Izabella Rejchenbach  2020-09-24 13:37:47  Zmiana treści dokumentu 
K-31 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  Ewa Tracewicz-Gieroim  2020-09-24 13:30:18  Zmiana treści dokumentu 
KU-K-31 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  Ewa Tracewicz-Gieroim  2020-09-24 13:29:08  Publikacja 
OK.1431.261.2020 Wniosek - szczegóły najkorzystniejszej oferty  Andrzej Rodziewicz  2020-09-24 12:41:44  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w gminie Purda, obręb 15 Nowa Kaletka, zabudowanej obiektami Ośrodka Wypoczynkowego "Kłobuk".  Teresa Gomułka  2020-09-24 11:42:44  Publikacja 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pływackiej/Kajakowej.  Teresa Gomułka  2020-09-24 11:40:35  Publikacja 
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Knosały.  Teresa Gomułka  2020-09-24 11:37:26  Publikacja 
Zarządzenie nr 338 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie w 2020 roku Nagród Prezydenta Olsztyna nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze  Leszek Piskorski  2020-09-24 11:21:59  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.258.2020 Wniosek - dokumentacja techniczna z postępowania  Marcin Kozłowski  2020-09-24 11:16:21  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 340 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Olsztynie   Agata Wyszyńska  2020-09-24 11:13:33  Publikacja 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2020-09-24 11:10:08  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Kultury - 22.09.20  Lidia Dawid  2020-09-24 11:08:49  Publikacja 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »