UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wydział Finansów (F)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-06-09 13:49:17  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 645 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pani Anny Werry-Świąteckiej - nauczycielki - wychowawcy Zespołu Szkół Specjalnych w Olsztynie do pełnienia zastępstwa  Agata Wyszyńska  2021-05-31 11:21:38  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie Nr 246 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn"  Agata Wyszyńska  2021-05-31 11:14:57  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 461 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Pani Romany Bałazy – nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie do pełnienia zastępstwa  Agata Wyszyńska  2021-05-17 13:52:31  podpięto aktualne zarzadzenie 
Zarządzenie Nr 70 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych z Budżetu Miasta w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-05-10 12:13:57  Dopisano: Utraciło moc zarządzeniem: 
Zarządzenie Nr 380 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-05-10 12:13:10  Dopisano: Utraciło moc zarządzeniem 
Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Kontroli Urzędu Miasta Olsztyna   Olga Walnicka-Kucio  2021-05-10 12:12:08  Zastąpiono "Zmiana" na "utraciło moc" 
Zarządzenie Nr 408 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych oraz ustalenia Regulaminu jej działania  Olga Walnicka-Kucio  2021-05-10 12:09:55  Zastąpiono Utraciło moc na - Zmienione 
Zarządzenie Nr 20 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-05-10 09:45:03  podpięto zarządzenie zmieniające 
XXI sesja Rady Miasta Olsztyna 27 maja 2020 r  Lidia Dawid  2021-05-10 09:38:31  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 432 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie finansowania podstawowych zamierzeń związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie  Agata Wyszyńska  2021-05-10 09:33:54  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 5 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Olsztyna Regulamin uruchamiania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych  Agata Wyszyńska  2021-05-07 13:46:08  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 304 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz do przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn  Agata Wyszyńska  2021-05-07 10:22:59  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 16 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Olsztyna Regulaminu udzielania zamówień publicznych  Agata Wyszyńska  2021-05-07 10:17:30  podpięto aktualne zarządzenie 
Zarządzenie nr 84 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2021-05-07 09:27:49  podpięto aktualne zarządzenie 
33/2020 Dostawa elektronarzędzi do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF"  Marcin Kozłowski  2021-05-06 08:26:35  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 70 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych z Budżetu Miasta w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna  Agata Wyszyńska  2021-05-05 09:32:49  podpięto aktualne zarządzenie 
Urząd Stanu Cywilnego (USC)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-04-28 15:39:56  Zmiana treści dokumentu 
Urząd Stanu Cywilnego (USC)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-04-28 15:39:14  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Komunikacji (K)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-04-28 12:39:14  Zmiana treści dokumentu 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »