• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Joanna Tatiana Żagałkowicz za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 13:19:22  Publikacja 
Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 13:16:39  Publikacja 
Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia dla pomieszczeń warsztatowych bryły "B" Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie  Marta Grabowska  2019-06-26 13:07:21  Publikacja ogłoszenia 
Joanna Motyk-Żachowicz za rok 2018  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 12:45:08  Publikacja 
OK.1431.225.2019 Wniosek - patronat honorowy  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 12:41:51  Publikacja 
Ogłoszenie o aukcjach na najem powierzchni handlowych położonych w Miejskiej Hali Targowej „Zatorzanka” w Olsztynie przy ul. Kolejowej 13 oraz na targowiskach miejskich  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 12:37:06  Publikacja 
Petycja - oznajowanie pojazdów i pasów drogowych  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 12:32:05  Publikacja 
Petycja - oznakowanie pojazdów transportu publicznego  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 12:30:34  Publikacja 
Petycja - przywrócenie ograniczenia tonażowego na ulicach Gościnnej oraz Kresowej do 3,5 tony  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 12:21:04  Zmiana treści dokumentu 
Petycja - przywrócenie ograniczenia tonażowego na ulicach Gościnnej oraz Kresowej do 3,5 tony  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 12:18:18  Publikacja 
Ogłoszenie o przetargu pn. "Zbiórka i wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych, zamkniętych i wojennych w Olsztynie"  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 11:35:06  Publikacja 
OK.1431.224.2019 Wniosek - obszar rewitalizacji  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 11:13:11  Publikacja 
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 26.06-17.07.2019  Teresa Gomułka  2019-06-26 10:51:12  Publikacja 
Wykaz lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie.  Teresa Gomułka  2019-06-26 10:45:23  Publikacja 
Zarządzenie Nr 253 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę systemu monitoringu wizyjnego  Dorota Wardowska-Szubzda  2019-06-26 10:38:26  Zmiana treści dokumentu 
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, na poprawę warunków zagospodarowania, skierowanego do właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Agrestowej 27 i ul. Malinowej 22 w Olsztynie.  Teresa Gomułka  2019-06-26 10:33:12  Publikacja 
OK.1431.205.2019 Wniosek - opinia dotycząca przyznania Honorowego Patronatu Prezydenta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 10:25:00  Opublikowano odpowiedź 
OK.1431.223.2019 Wniosek - przebudowa ul. Partyzantów  Olga Walnicka-Kucio  2019-06-26 10:14:34  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej 19.  Teresa Gomułka  2019-06-26 10:11:19  Publikacja 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2019-06-26 10:08:40  Publikacja 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »