• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Małgorzata Jasicka za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:45:07  Publikacja 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o złożeniu w dniu 30.07.2020 r. zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Olsztynie ul. Wędkarska (usunięcie kolizji projektowanego zagospodarowania dz. 37/2,36 z istniejącą siecią napowietrzno-kablową nn 0,4 kV). Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach: 16/4,36,37/2,108,109,38/1,12, 13/1,13/2 obr.38 .   Anna Nowak  2020-08-03 12:32:19  Zmiana treści dokumentu 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o złożeniu w dniu 31.07.2020 r. zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia oraz dwunastu przyłączy gazu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Olsztynie przy ul.Poziomkowej dz. 3/3 obr. 155 oraz dz. 5 obr. 155.  Anna Nowak  2020-08-03 12:29:46  Publikacja 
Małgorzata Ewa Synak za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:29:32  Publikacja 
Małgorzata Bojarska-Waszczuk za rok 2019   Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:27:34  Publikacja 
Małgorzata Elżbieta Czeczora za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:25:24  Publikacja 
Malwina Sałkowska-Kubas za rok 2019   Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:23:06  Publikacja 
Magdalena Binerowska za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:18:10  Publikacja 
Magdalena Bartczak za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:15:59  Publikacja 
Lidia Warnel za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:13:01  Publikacja 
Lidia Smyk za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:11:32  Publikacja 
Lech Przybylski za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:06:09  Publikacja 
Krzysztof Wieczorkiewicz za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:02:35  Publikacja 
Krzysztof Dąbkowski za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 12:00:20  Publikacja 
Konrad Nowak za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 11:54:53  Publikacja 
Kinga Wiśniewska za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 11:52:36  Publikacja 
Katarzyna Struczewska za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 11:51:36  Publikacja 
Katarzyna Labińska-Kuniec za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-08-03 11:50:20  Publikacja 
Zarządzenie nr 271 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny zakresu prac planowanych do przeprowadzenia na podwórkach w ramach programu "Podwórka z Natury" w roku 2020  Izabela Meissner  2020-08-03 11:47:00  Publikacja treści zarządzenia 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o złożeniu w dniu 24.07.2020 r. zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Olsztynie ul. Wędkarska (usunięcie kolizji projektowanego zagospodarowania dz. 37/2,36 z istniejącą siecią napowietrzno-kablową nn 0,4 kV). Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach: 16/4,36,37/2,108,109,38/1,12, 13/1,13/2 obr.38 .   Anna Nowak  2020-08-03 11:34:08  Publikacja 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »