UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zarządzenie Nr 557 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  Katarzyna Kisiel  2021-10-11 12:44:42  podpięto aktualne zarządzenie 
Redakcja BIP  Olga Walnicka-Kucio  2021-10-01 12:47:47  Usunięto dane redaktorów z poszczególnych komórek organizacyjnych - ze względu na nieaktualne dane 
XXV/435/20 w sprawie zmiany Uchwały nr XL/689/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2021-09-16 12:18:04  Zmiana treści dokumentu 
XL/689/17 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn  Lidia Dawid  2021-09-16 11:07:56  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 233 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnetrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-09-15 13:38:53  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 233 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnetrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-09-15 13:35:26  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 233 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Wewnetrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-09-15 13:33:57  Opublikowano uzupełniony o punkt 14 załącznik nr 3 
Zarządzenie Nr 389 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii  Agata Wyszyńska  2021-09-15 10:09:41  podpięto zarządzenie zmieniające 
Zarządzenie Nr 557 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  Olga Walnicka-Kucio  2021-09-13 13:46:01  Powiększenie czcionki zmiany do Zarządzenia 
Zarządzenie nr 45 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydzialu Zdrowia i Polityki Społecznej  Agata Wyszyńska  2021-09-09 10:51:44  podpięto zarządzenie aktualne 
Zarządzenie Nr 298 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych  Agata Wyszyńska  2021-09-08 13:57:47  podpięto zarządzenie aktualne 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Lidia Dawid  2021-09-07 09:26:04  Zmiana treści dokumentu 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Olga Walnicka-Kucio  2021-09-06 15:15:48  Dodano link - Plan uchwalony Dajtki 
40/2020 Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów  Marcin Kozłowski  2021-08-31 14:11:42  Zmiana treści dokumentu 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Lidia Dawid  2021-08-26 09:43:15  Zmiana treści dokumentu 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Olga Walnicka-Kucio  2021-08-20 13:03:04  podpięto Link do Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego"  
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Karol Tabaka  2021-08-20 12:34:26  Dodanie nowego elementu tekstowego. 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Karol Tabaka  2021-08-20 12:31:02  podpięcie wzorca do wyświetlenia. 
XXVI/460/20 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”  Olga Walnicka-Kucio  2021-08-20 11:01:56  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 315 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Organizacji i Kadr  Olga Walnicka-Kucio  2021-08-12 08:42:06  Dodano załącznik 1 w formacie pdf 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »