• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy zewnętrznej instalacji gazu do jednego lokalu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Olsztynie na dz. 38/44 obr. 118 ul. Bartąska  Anna Nowak  2021-01-19 09:18:01  Zmiana treści dokumentu 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy zewnętrznej instalacji gazu do jednego lokalu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Olsztynie na dz. 38/44 obr. 118 ul. Bartąska  Anna Nowak  2021-01-19 09:15:25  Publikacja 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Eurona realizację zamówienia na dostawę wyposażenia dla budynku A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie  Sebastian Motus  2021-01-18 16:06:01  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.334.2020 Wniosek - audyt bezpieczeństwa KRI  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-18 14:26:07  Opublikowano odpowiedź 
40/2020 Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów  Marcin Kozłowski  2021-01-18 13:30:00  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 466 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zasad zarządzania ruchem na drogach na terenie miasta Olsztyna określających działania w zakresie sporządzania, opiniowania, zatwierdzania i wprowadzania projektów organizacji   Olga Walnicka-Kucio  2021-01-18 10:29:18  Opublikowano treść zarządzenia 
Doradztwo metodologiczne i merytoryczne przy sporządzaniu aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna wraz z analizą zgodności Strategii z obowiązującymi dokumentami regionalnymi, krajowymi i unijnymi.  Monika Stankiewicz  2021-01-18 09:03:06  Zmiana terminu ważności. 
Wykonanie opracowania pn. Analiza uwarunkowań wprowadzenia systemu pn. „Bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna” oraz opracowanie modelu jego realizacji  Monika Stankiewicz  2021-01-18 08:59:24  Zmiana terminu wyświetlania. 
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami... w sąsiedztwie ul. 1-go Maja w Olsztynie na dz. 119/9,119/15,119/10,119/8,119/11,119/16 obr.63.  Anna Nowak  2021-01-15 15:48:05  Publikacja 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu z odcinkiem kanalizacji kablowej - lokalizacja ul. Leśna obr. 31, dz. 1/355  Anna Nowak  2021-01-15 14:43:27  Publikacja 
Anna Jelińska za rok 2020 pierwsze  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-15 11:15:50  Publikacja 
Michał Jerzy Lubieniecki za rok 2020 końcowe  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-15 11:12:39  Publikacja 
35/2020 Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku  Iwona Nowacka  2021-01-15 10:39:31  Zmiana treści dokumentu 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 14 stycznia 2021 r. została wydana decyzja Nr Icp – 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegająca na: „wymianie autotransformatorów w stacji 220/110 kV Olsztyn I wraz z dostosowaniem infrastruktury, budowie kontenera agregatu prądotwórczego, budowie budynku produkcyjno – magazynowego, położonej w Olsztynie przy ulicy Letniej”.  Barbara Mordasewicz  2021-01-15 08:30:11  Publikacja 
Zarządzenie nr 462 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego związanego z realizacją „Przebudowy i rozbudowy hali widowiskowo -sportowej URANIA w Olsztynie”.  Dorota Wardowska-Szubzda  2021-01-15 08:23:47  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.349.2020 Wniosek - lokale eksmisyjne - umowy  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-14 14:52:51  Zmiana wydziału 
42/2020 Świadczeniu usług w zakresie doradztwa prawnego związanego z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie” /CPV: 79100000-5 - usługi prawnicze/.  Andrzej Rodziewicz  2021-01-14 14:41:53  Zmiana treści dokumentu 
33/2020 Dostawa elektronarzędzi do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF"  Jolanta Chlubicka  2021-01-14 13:31:22  Zmiana treści dokumentu 
41/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rekonstrukcję wczesnośredniowiecznej osady pruskiej w Lesie Miejskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu "Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego"  Jolanta Chlubicka  2021-01-14 13:27:00  Zmiana treści dokumentu 
41/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rekonstrukcję wczesnośredniowiecznej osady pruskiej w Lesie Miejskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu "Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego"  Jolanta Chlubicka  2021-01-14 13:24:13  Zmiana treści dokumentu 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »