• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
XVIII sesja Rady Miasta Olsztyna 26 lutego 2020 r  Lidia Dawid  2020-04-06 14:30:39  Zmiana treści dokumentu 
XVII sesja Rady Miasta Olsztyna 29 stycznia 2020 r  Lidia Dawid  2020-04-06 13:17:48  Zmiana treści dokumentu 
XIX sesja Rady Miasta Olsztyna 25 marca 2020 r  Lidia Dawid  2020-04-06 13:16:45  Zmiana treści dokumentu 
XVIII sesja Rady Miasta Olsztyna 26 lutego 2020 r  Lidia Dawid  2020-04-06 13:15:36  Zmiana treści dokumentu 
XIX sesja Rady Miasta Olsztyna 25 marca 2020 r  Lidia Dawid  2020-04-06 13:13:29  Zmiana treści dokumentu 
XIX/326/20 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok  Lidia Dawid  2020-04-06 13:10:14  Zmiana treści dokumentu 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-06 12:50:09  Aktualizacja komunikatu Wydziału Komunikacji 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-06 11:50:10  Opublikowano Komunikat Wydziału Komunikacji dotyczący rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE 
XIX sesja Rady Miasta Olsztyna 25 marca 2020 r  Lidia Dawid  2020-04-06 11:43:06  Zmiana treści dokumentu 
Redakcja BIP  Karol Tabaka  2020-04-06 10:00:18  aktualizacja listy redaktorów 
9/2020 Opracowanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna  Marcin Kozłowski  2020-04-06 08:54:13  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.90.2020 Wniosek - udostępnienie informacji z pp. 29/18  Iwona Nowacka  2020-04-06 08:34:21  Zmiana treści dokumentu 
Rejestr umów i zobowiązań  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-06 07:42:11  Aktualizacja 
Pomoc dla przedsiębiorców ZUS  Michał Salamucha  2020-04-03 15:44:52  Zmiana treści dokumentu 
Pomoc dla przedsiębiorców ZUS  Michał Salamucha  2020-04-03 15:41:07  Zmiana treści dokumentu 
Pomoc dla przedsiębiorców ZUS  Michał Salamucha  2020-04-03 15:34:58  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji - 20.02.19  Ilona Hołoszkiewicz  2020-04-03 15:25:30  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.55.2020 Wniosek - wysokość wpływów z opłaty skarbowej w 2019 r.  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-03 15:20:56  Zmiana treści dokumentu 
Pomoc dla przedsiębiorców ZUS  Michał Salamucha  2020-04-03 15:16:36  Publikacja 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Olsztyna  Justyna Piziur  2020-04-03 15:15:20  zmiany 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »