UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zespół ds. Pomocy Publicznej (PP)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 09:08:26  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:39:10  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:38:31  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:37:54  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (R)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:36:24  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (R)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:35:48  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (R)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:34:47  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (R)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:33:56  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (R)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:32:41  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:12:56  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.172.2020 Wniosek - umowa dzierżawy działki nr 126/15 obręb 64  Magdalena Duchnowska  2021-02-23 15:22:03  Aktualizacja pliku w związku z usunięciem danych osobowych 
37/2020 Postępowanie na usługę udostępnienia systemu do zarządzania wizytami klientów w punktach obsługi Urzędu Miasta Olsztyna CPV: 72000000-5, 72611000-6/.  Andrzej Rodziewicz  2021-02-23 13:50:32  Zmiana treści dokumentu 
37/2020 Postępowanie na usługę udostępnienia systemu do zarządzania wizytami klientów w punktach obsługi Urzędu Miasta Olsztyna CPV: 72000000-5, 72611000-6/.  Andrzej Rodziewicz  2021-02-23 13:33:11  Zmiana treści dokumentu 
38/2020 Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie  Iwona Nowacka  2021-02-23 08:31:22  Zmiana treści dokumentu 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych" 2021  Daniel Rudszewski  2021-02-22 11:17:02  Publikacja rozstrzygnięcia konkursu 
Zarządzenie nr 451 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Dziennych Domów Senior+ utworzonych na terenie Miasta Olsztyna w ramach Programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020"  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2021-02-19 15:14:23  publikacja treści dokumentu 
Zarządzenie nr 448 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2021-02-19 15:12:53  publikacja treści dokumentu 
42/2020 Świadczeniu usług w zakresie doradztwa prawnego związanego z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie” /CPV: 79100000-5 - usługi prawnicze/.  Andrzej Rodziewicz  2021-02-19 13:46:06  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-18 12:32:25  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-18 12:31:41  Zmiana treści dokumentu 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »