• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (IN)  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-03 08:04:06  Aktualizacja zadań 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 22 czerwca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji dezynfekcji ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w Olsztynie, przy ulicy Żołnierskiej 18A  Krzysztof Majchrzak  2020-07-02 13:57:42  Publikacja 
Wybory Prezydenta RP 2020  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-02 13:51:48  Aktualizacja składów OKW 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia zespołu garaży w Olsztynie ul. Paderewskiego obr. 19 dz.129/5,129/6,102.  Anna Nowak  2020-07-02 13:44:46  Publikacja 
Wiesława Nawotczyńska - Skarbnik Miasta  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-02 13:36:13  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 166 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 156 z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-02 13:33:08  Opublikowano treść zarządzenia 
Regulaminy i organizacja Urzędu  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-02 13:10:34  opublikowano aktualny schemat organizacyjny 
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (PO)  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-02 12:58:13  usunięto p.o. 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (Z)  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-02 12:56:09  usunięto p.o. 
Wybory Prezydenta RP 2020  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-02 12:21:46  Aktualizacja komunikatu dot. osobistego odbioru oraz dostarczenia pakietu - głosowanie korespondencyjne 
OK.1431.156.2020 Wniosek - podatki lokalne  Sylwia Domurad  2020-07-02 11:55:48  opublikowano odpowiedź 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego  Leszek Piskorski  2020-07-02 11:54:06  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 171 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani Soni Hamera - nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie do pełnienia zastępstwa  Leszek Piskorski  2020-07-02 11:33:01  Zmiana treści dokumentu 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego  Leszek Piskorski  2020-07-02 11:29:50  Publikacja 
Wiesława Nawotczyńska - Skarbnik Miasta  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-01 15:44:57  Opublikowano oświadczenia majątkowe 
Wiesława Nawotczyńska za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-01 15:42:57  Publikacja 
II Zastępca Prezydenta 2014-2018  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-01 15:41:11  Opublikowano oświadczenia majątkowe 
Halina Zaborowska-Boruch za rok 2019  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-01 15:38:56  Publikacja 
Rejestr umów i zobowiązań  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-01 15:35:58  Aktualizacja 
Stanisław Gorczyca - Sekretarz Miasta  Olga Walnicka-Kucio  2020-07-01 15:34:27  Opublikowano oświadczenie majątkowe 
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »