UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji - 18.11.20  Ilona Hołoszkiewicz  2021-01-14 11:21:41  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.356.2020 Wniosek - uczniowie - kształcenie na odległość  Leszek Piskorski  2021-01-12 15:58:53  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.356.2020 Wniosek - uczniowie - kształcenie na odległość  Leszek Piskorski  2021-01-12 15:57:30  Zmiana treści dokumentu 
XXVII/477/20 zmieniająca uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  Lidia Dawid  2021-01-12 15:19:51  Zmiana treści dokumentu 
XXIX sesja Rady Miasta Olsztyna 13 stycznia 2021 r  Lidia Dawid  2021-01-12 12:52:34  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.331.2020 Wniosek - średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu  Paweł Dorosz  2021-01-12 11:54:03  Publikacja odpowiedzi 
40/2020 Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów  Marcin Kozłowski  2021-01-12 08:44:12  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 452 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-12 08:09:45  Podpięto plik z prawidłowym hiperłączem 
Usługi geodezyjne i kartograficzne realizowane dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym na terenie Miasta Olsztyna w 2021 roku.  Teresa Gomułka  2021-01-11 13:01:44  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.358.2020 Wniosek - oferta na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2021-01-11 09:57:24  publikacja odpowiedzi- przedłużenie terminu 
Redakcja BIP  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-11 08:51:51  Aktualizacja składu 
OK.1431.314.2020 Wniosek - podmioty uiszczające podatek od nieruchomości  Dominik Drabik  2021-01-08 11:00:10  Opublikowano odpowiedź 
nr rob. 506/21 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym.   Lidia Dawid  2021-01-08 07:56:24  Zmiana treści dokumentu 
XXIX sesja Rady Miasta Olsztyna 13 stycznia 2021 r  Lidia Dawid  2021-01-07 15:57:54  Publikacja 
nr rob. 506/21 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym.   Lidia Dawid  2021-01-07 15:53:25  Publikacja 
nr rob. 505/21 zmieniającej uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,  Lidia Dawid  2021-01-07 15:51:53  Publikacja 
nr rob. 504/21 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze,   Lidia Dawid  2021-01-07 15:50:00  Publikacja 
nr rob. 491/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,  Lidia Dawid  2021-01-07 15:47:42  Publikacja 
nr rob. 492/20 w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok,  Lidia Dawid  2021-01-07 15:45:44  Zmiana treści dokumentu 
nr rob. 491/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2021-01-07 15:44:21  Publikacja 
« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »