UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Interpelacje radnych złożone w grudniu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2021-01-21 09:01:19  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/496/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,  Lidia Dawid  2021-01-20 10:15:15  Zmiana treści dokumentu 
XXIX sesja Rady Miasta Olsztyna 13 stycznia 2021 r  Lidia Dawid  2021-01-20 10:12:16  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Zamówień Publicznych (ZP)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:08:57  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Zamówień Publicznych (ZP)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:08:28  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (KZ)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:07:51  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (KZ)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:07:13  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Środowiska (SD)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:05:52  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Środowiska (SD)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:05:18  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/500/21 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym.   Lidia Dawid  2021-01-19 11:08:55  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/499/21 zmieniającej uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,  Lidia Dawid  2021-01-19 11:03:29  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/497/21 w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok,  Lidia Dawid  2021-01-19 11:01:20  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/498/21 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze,   Lidia Dawid  2021-01-19 10:58:13  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/497/21 w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok,  Lidia Dawid  2021-01-19 10:48:45  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje radnych złożone w grudniu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2021-01-19 10:26:14  Zmiana treści dokumentu 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy zewnętrznej instalacji gazu do jednego lokalu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Olsztynie na dz. 38/44 obr. 118 ul. Bartąska  Anna Nowak  2021-01-19 09:18:01  Zmiana treści dokumentu 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy zewnętrznej instalacji gazu do jednego lokalu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Olsztynie na dz. 38/44 obr. 118 ul. Bartąska  Anna Nowak  2021-01-19 09:15:25  Publikacja 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Eurona realizację zamówienia na dostawę wyposażenia dla budynku A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie  Sebastian Motus  2021-01-18 16:06:01  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.334.2020 Wniosek - audyt bezpieczeństwa KRI  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-18 14:26:07  Opublikowano odpowiedź 
40/2020 Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów  Marcin Kozłowski  2021-01-18 13:30:00  Zmiana treści dokumentu 
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »