UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
nr rob. 491/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2021-01-07 15:44:21  Publikacja 
Zarządzenie nr 470 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok  Paweł Bukowski  2021-01-07 15:25:14  Dodanie treści dokumentu 
Zarządzenie nr 469 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Paweł Bukowski  2021-01-07 15:20:27  Dodanie treści dokumentu 
Zarządzenie nr 469 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Katarzyna Kisiel  2021-01-07 14:56:10  publikacja 
Zarządzenie nr 469 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Katarzyna Kisiel  2021-01-07 14:52:49  publikacja 
Zarządzenie nr 470 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok  Katarzyna Kisiel  2021-01-07 14:49:38  publikacja 
Interpelacje z XXVIII sesji z 16 grudnia 2020 r.  Lidia Dawid  2021-01-07 13:14:16  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje radnych złożone w grudniu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2021-01-07 13:10:41  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.355.2020 Wniosek - dokumentacja nieruchomości położonej przy ul. Głowackiego  Joanna Prusik  2021-01-07 12:36:06  Publikacja odpowiedzi na wniosek 
OK.1431.357.2020 Wniosek - inwestycja drogowa - Pstrowskiego/Wyszyńskiego  Anna Nowak  2021-01-07 11:38:58  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie o sprzedaży ruchomości z wolnej ręki dotyczy poj. numer rej. NIL 20770, NDZ 20928  Jakub Siudziński  2021-01-07 11:32:03  Publikacja 
Zarządzenie nr 457 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie  Leszek Piskorski  2021-01-05 13:14:27  Zmiana treści dokumentu 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-05 12:00:40  Opublikowano informację o nowym BIP 
Zarządzenie nr 468 z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 530 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zawartości "Raportu o stanie Miasta Olsztyna"  Izabela Meissner  2021-01-05 10:58:41  Publikacja treści Zarządzenia wraz z załącznikiem 
Zarządzenie nr 467 z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 512 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. "Raportu o stanie Miasta Olsztyna "  Izabela Meissner  2021-01-05 10:55:35  Publikacja treści Zarządzenia wraz z załącznikiem 
Ok.1431.354.2020 Wniosek - Jezioro Żbik - interpelacje, wystąpienia, uchwały  Teresa Gomułka  2021-01-05 10:15:52  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.353.2020 Wniosek - rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie  Iwona Nowacka  2021-01-05 08:04:11  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 470 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok  Agata Wyszyńska  2021-01-04 15:30:12  Publikacja 
Zarządzenie nr 469 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych  Agata Wyszyńska  2021-01-04 15:26:57  Publikacja 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 04 stycznia 2021 r. została wydana decyzja Nr Icp – 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegająca na: „budowie sieci wodociągowej ø160mm i budowie sieci wodociągowej ø90 mm zlokalizowanych przy ulicy Grabowskiego w Olsztynie”.  Barbara Mordasewicz  2021-01-04 14:54:04  Publikacja 
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »