UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-08 15:48:59  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-08 15:47:48  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-08 15:45:51  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-08 15:45:13  Zmiana treści dokumentu 
Godziny obsługi mieszkańców  Olga Walnicka-Kucio  2021-02-08 10:48:36  Aktualizacja 
I Zastępca Prezydenta  Olga Walnicka-Kucio  2021-02-03 10:10:26  Usunięto Stomil 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym" 2021  Daniel Rudszewski  2021-02-02 15:02:21  Publikacja rozstrzygnięcia konkursu 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych" 2021  Daniel Rudszewski  2021-02-02 14:58:17  Publikacja rozstrzygnięcia konkursu 
40/2020 Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów  Marcin Kozłowski  2021-02-02 13:44:28  Zmiana treści dokumentu 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę, montaż oraz uruchomienie pieców komorowych oraz stanowiska hartowniczego w budynku A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie  Sebastian Motus  2021-02-02 12:59:44  Zmiana treści dokumentu 
33/2020 Dostawa elektronarzędzi do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu "Bezpieczny MOF"  Jolanta Chlubicka  2021-01-29 13:24:15  Zmiana treści dokumentu 
40/2020 Budowa węzła przesiadkowego Olsztyn - Śródmieście wraz z połączeniami do ul. Partyzantów  Marcin Kozłowski  2021-01-28 14:28:30  Zmiana treści dokumentu 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym" 2021  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-27 09:53:57  Usunięto wstawioną przez redaktora BIP S datę ważności 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych" 2021  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-27 09:52:34  Usunięto wstawioną przez redaktora BIP S datę ważności 
Rejestr zarządzeń Prezydenta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-27 09:01:48  Aktualizacja 
Zarządzenia Prezydenta  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-27 09:01:00  Aktualizacja 
XXIX/499/21 zmieniającej uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,  Lidia Dawid  2021-01-26 12:18:21  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje radnych złożone w grudniu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2021-01-26 08:42:40  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 EUR na opracowanie dokumentu pn. Analiza możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym  Monika Stankiewicz  2021-01-25 13:28:17  Zmiana daty widoczności dokumentu na stronie. 
Rejestr umów i zobowiązań  Olga Walnicka-Kucio  2021-01-25 12:37:48  Zmiana treści dokumentu 
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »