UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (R)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:33:56  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (R)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:32:41  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-24 08:12:56  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.172.2020 Wniosek - umowa dzierżawy działki nr 126/15 obręb 64  Magdalena Duchnowska  2021-02-23 15:22:03  Aktualizacja pliku w związku z usunięciem danych osobowych 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych" 2021  Daniel Rudszewski  2021-02-22 11:17:02  Publikacja rozstrzygnięcia konkursu 
Zarządzenie nr 451 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Dziennych Domów Senior+ utworzonych na terenie Miasta Olsztyna w ramach Programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020"  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2021-02-19 15:14:23  publikacja treści dokumentu 
Zarządzenie nr 448 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2021-02-19 15:12:53  publikacja treści dokumentu 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-18 12:32:25  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-18 12:31:41  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-18 12:31:05  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-18 12:29:09  Zmiana treści dokumentu 
Marek Miecznik za rok 2020 końcowe  Olga Walnicka-Kucio  2021-02-18 09:16:04  Publikacja 
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (SF)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-02-17 10:24:33  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.325.2020 Wniosek - decyzje w przedmiocie zwrotu dotacji samorządowej  Leszek Piskorski  2021-02-15 09:35:20  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 173 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastepców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta  Agata Wyszyńska  2021-02-15 08:39:29  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 173 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastepców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta  Agata Wyszyńska  2021-02-15 08:36:03  Zmiana treści dokumentu 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2021-02-12 13:25:53  Usunięto z pierwszej strony komunikat dot. nowego BIP (jest już informacja o nowym BIP widoczna na każdej podstronie) 
OK.1431.295.2020 Wniosek - wierzytelności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług  Dominik Drabik  2021-02-12 11:56:07  Opublikowano odpowiedź 
OK.1431.358.2020 Wniosek - oferta na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2021-02-09 13:27:16  publikacja odpowiedzi 
Rejestr umów i zobowiązań  Olga Walnicka-Kucio  2021-02-09 08:38:44  Zmiana treści dokumentu 
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »